Категорія:Портфоліо викладача/Педагогічний інститут

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Вагові коефіцієнти 2023 (НПП/НП) Вагові коефіцієнти 2023 (ІПО) Вагові коефіцієнти 2023 (ФКУ) Cайт портфоліо База реєстрів Інституційний репозиторій Google Академія Вагові коефіцієнти (Архів)
ФПО.png

Посилання

fpo.kubg.edu.ua


07 грудня 2009 року-Інститут дошкільної, початкової та мистецької освіти перейменовано в Педагогічний інститут.


Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

1. 013 «Початкова освіта»

1.1. освітня програма 013.00.01 Початкова освіта, освітні рівні: перший (бакалаврський), другий (магістерський). Форми навчання: денна, заочна.

Перший (бакалаврський) рівень (в т.ч. скорочена програма підготовки): денна форма навчання - додаткові спеціалізації:«Дошкільна освіта», «Іноземна мова».

Другий (магістерський) рівень: денна форма навчання - додаткова спеціалізація "Педагогіка вищої школи"; заочна форма навчання - додаткова спеціалізація "Управління електронним навчанням".

1.2. освітня програма 013.00.02 Педагогіка і методика початкової освіти, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна.


2. 012 «Дошкільна освіта»

2.1. освітня програма 012.00.01 Дошкільна освіта, освітні рівні: перший (бакалаврський), другий (магістерський). Форми навчання: денна, заочна.

Перший (бакалаврський) рівень (в т.ч. скорочена програма підготовки): денна форма навчання-додаткові спеціалізації:«Початкова освіта», «Іноземна мова».

Другий (магістерський) рівень: денна форма навчання - додаткова спеціалізація "Педагогіка вищої школи"; заочна форма навчання -додаткова спеціалізація "Управління електронним навчанням"

2.2. освітня програма 012.00.02 Педагогіка і методика дошкільної освіти, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна. 3. 011 «Освітні, педагогічні науки» 3.1. освітня програма 011.00.01 Педагогіка вищої школи, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: денна, заочна

3.2 освітня програма 011.00.03 Корпоративна освіта та розвиток персоналу, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна.

3.3 освітня програма 011.00.02 Педагогіка середньої освіти, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна.


У структурі факультету функціонують кафедри: - дошкільної освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Половіна О.А) - педагогіки та психології (завідувач: доктор педагогічних наук, професор Іванюк Г.І.) - теорії та історії педагогіки (завідувач: доктор педагогічних наук, професор Хоружа Л.Л.) - початкової освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г. Л.) -іноземних мов і методик їх навчання (завідувач:кандидат педагогічних наук, доцент Кошарна Н.В.)

У складі Факультету на постійній основі працює 74 науково-педагогічні працівники. Загальна кількість штатних докторів наук, які забезпечують освітній процес в Інституті – 12 осіб, а також 44 штатних кандидати наук.

На Факультеті функціонують: Навчальна лабораторія творчої педагогіки, Центр самопізнання і саморозвитку, Центр інноваційних освітніх технологій.

Створено умови для здійснення навчання на дослідницькій основі; безперервної іншомовної підготовки майбутнього педагога; проведення наскрізної педагогічної практики у кращих за рейтингом ЗДО/ЗЗСО м. Києва.

В освітньому процесі активно застосовуються інноваційні технології (1 учень – 1 комп’ютер, case-study, blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning). Матеріально-технічне забезпечення Факультету включає: сучасну бібліотеку, аудиторію обладнану для реалізації моделі навчання «1 учень : 1 комп’ютер», а також аудиторії, обладнані Smart дошками та фліпчартами для проведення тренінгів і здійснення інших інноваційних форм роботи.


Профіль факультету у Google Академії