Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2023/Фаховий коледж «Універсум»

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Вагові коефіцієнти 2023 (НПП/НП) Вагові коефіцієнти 2023 (ІПО) Вагові коефіцієнти 2023 (ФКУ) Cайт портфоліо База реєстрів Інституційний репозиторій Google Академія Вагові коефіцієнти (Архів)
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності ПП Фахового коледжу «Універсум» у Конкурсі «Лідер року - 2023»


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщення

Обов’язкові умови

Надання інформації співробітником

Міжнародна діяльність 

Реалізація науково-дослідних проєктів та програм:

 

 

 

 

 

 

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Еразмус+КА2 та Горизонт 2020):

 •  координатору проєкту
 •  члену робочої групи (за поданням координатора)

 

 

 

150

100-140

База реєстрів:
 «Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти»

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО
 
 Бал виставляється відповідальною особою
 
Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проєкту – наказ Університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проєкту

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Жана Моне, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

 

 

 

 

100

50-90

міжнародних колективних науково-дослідних проєктів (крім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia)

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

 

 

 

 

75

20–60

База реєстрів:
 «Міжнародні науково-дослідні проєкти»

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

(Форми академічної мобільності: участь у спільних проєктах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації)

20

База реєстрів:
 «Участь у міжнародних програмах академічної мобільності»

Підготовка заявок на отримання грантів:

 

База реєстрів:
 «Заявки на колективні гранти»

 

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

 

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

 

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

 

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора та до НДЛ ІВО

на рамковий міжнародний грант (програми Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)


 

 

 

30

15

на колективний грант (окрім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

 

 

 

15

10

Індивідуальні гранти

 • Підготовка заявки
 • Виграний грант

 

10

40

 

База реєстрів:
 «Індивідуальний грант»

Виговська О.С.,
 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

 

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора та до НДЛ ІВО

Монографії

 

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД)

100

Інституційний репозиторій:

монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)

Педагогічні працівники,
 Опришко Т.С.,
 Бібліотека

 

 

 

 

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі (за конкретною категорією)

Закордонна монографія вважається такою у разі присвоєння їй номеру ISBN за кордоном.
 
 Враховуються публікації за 2022 рік, які не ввійшли в рейтинг-2022, і розміщені до 
1 грудня 2023 в ІР.

 

За видання, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються російською федерацією, республікою білорусь, бали не нараховуються

(автор обов’язково зазначає в Інституційному репозиторії країну видання).

 

У разі виявлення повторення однієї і тієї ж публікацій, в тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів) за цю публікацію нараховується 0 балів.

За участь у колективних монографіях бали нараховуються незалежно від кількості написаних частин монографії (рахується один цілісний науковий продукт) 

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

 

  

одноосібні, видані в Україні

75

монографії одноосібні

 

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів

 

 

50/25

 

 

монографії колективні;
 монографії, видані в іноземному видавництві (колективні);
 монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями

 

колективні, видані в Україні: 

 • двоосібні / три і більше авторів

 

20/10

 

 

Статті

у виданнях QI Scopus  за показниками SJR

200

База реєстрів: «Публікація статті у журналі  QI Scopus за показниками SJR»

Педагогічні працівники;

Опришко Т.С.
 Бібліотека

 

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю Статті в Scopus/WoS – враховуються лише ті, що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами), та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2022. Враховуються публікації за 2022 рік, які не ввійшли в рейтинг-2022, і розміщені до 1 грудня 2023 в ІР. У разі внесення статті до інших рубрик Інституційного репозиторію у попередньому році та отримання за неї балів в рейтингу-2022, після індексації статті в Scopus / WoS у поточному році в Реєстрі нараховується різниця балів.

 

В Інституційному репозиторії автор зобов’язаний внести посилання на НМБД, в якій індексується видання (Google Scholar не зараховується). За статті в НМБД РІНЦ бали не нараховуються. За статті, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються російською федерацією, республікою білорусь бали не нараховуються.

 

У разі виявлення повторення публікації, у тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів), за такі публікації нараховується 0 балів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

 

У разі виявлення повторення однієї і тієї ж публікацій, в тому числі різними мовами (внесення однієї публікації декілька разів) за цю публікацію нараховується 0 балів.

 

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

75

Інституційний репозиторій:

статті  в НМБД Scopus,  статті     в НМБД WoS

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus, ERIH+ тощо)

20

Статті в НМБД: ErihPlus, Index Copernicus: статті в журналах: Наукові (входять до НМБД і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України (категорії Б)

20

Статті в журналах:

Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН України)

Статті у науково-методичних та методичних виданнях

10

Інституційний репозиторій

Заступник директора з навчально-методичної роботи, Головчанська О.В. надсилає інформацію

до Бібліотеки,

Опришко Т.С.

За умови подання витягу з протоколу засідання Педагогічної ради Коледжу

 

Співробітник подає інформацію для винесення рішення Педагогічною радою Коледжу Головчанській О.В.

Після рішення Педагогічної ради співробітник розміщує публікацію в Інституційному репозиторії

Індекс цитування  відкритих публікацій:

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Профіль Google Академії

Педагогічні працівники

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком з 2018 р., а не за весь період.

В системі здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення ПП коректного посилання на власний профіль.

У разі невірного посилання, закритого (приватного) профілю, не правильних даних у портфоліо буде виставлено 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Google

Scholar правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Кількість цитувань в Google Академії за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості за поточний рік)

> 501 – 30

101-500 – 25

71-100 – 20

51-70 – 15

31-50 – 10

10-30 – 5

Рейтинг прозорості
 ПП

Якщо ПП не брав участь у попередньому випуску рейтингу прозорості, але загальна кількість цитувань більше або дорівнює 10 – нараховується 5 балів. 

 

Якщо у попередньому випуску рейтингу прозорості у ПП не було посилання на Google Академію («Посилання відсутнє», або «Некоректне посилання в портфоліо»), то після зазначення посилання, оновлення індексів та врахування у грудневому рейтингу із загальною кількістю цитувань > 10 – ПП нараховується 5 б.

Індекс цитування у НМБД Scopus

h-індекс Scopus (за афільованими публікаціями)

h-індекс х 40

«Індекс цитування у НМБД Scopus (за афільованими публікаціями)» на сторінці портфоліо

ПП

Бали нараховуються автоматично, відповідно до синхронізованого на сторінку викладача h-індексу Scopus. 

 

У разі зазначення не правильного Scopus ID, не коректних даних, у портфоліо нараховується 0 балів.

ПП індивідуально має додати Scopus ID на власну сторінку портфоліо, самостійно перевіряти синхронізацію та оновлення індексів цитування за афільованими публікаціями у портфоліо один раз на місяць.

Індекс цитування у Web of Science

h-індекс Web of Science (за афільованими публікаціями)

h-індекс у WoS х 10

База реєстрів: 

«Індекс цитування у НМБД Web of Science»

Опришко Т.С.,
 Бібліотека

До реєстру вносяться лише індекси цитування науковців за публікації, видані під афіляцією Borys Grinchenko Kyiv University (цей індекс може різнитися від загального h-індексу науковця)

Індивідуально відслідковувати правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Індекс у ResearchGate

Research Interest Score 

+

h-index (без самоцитування)

Research Interest Score 

(але не більше 40 балів)

+

h-index (без самоцитування)

База реєстрів:

«Індекс у Research Gate»

Заступник директора з навчально-методичної роботи, Головчанська О.В.

 

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University
 
У разі неправильних даних нараховується  0 балів

Індивідуально відслідковувати у Research Gate правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщення

Обов’язкові умови

Надання інформації співробітником

Захист дисертації

докторської

100

База реєстрів:

 «Захист співробітником Університету докторської дисертації»

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм,

Сало Г.В.

 

 

Надати листом Головчанській О.В., та Сало Г.В. інформацію й підтверджуючі документи про захист дисертації

кандидатської

70

База реєстрів:

«Захист співробітником Університету кандидатської дисертації»

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2023 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення кваліфікації)

за розробку сертифікованих ЕНК враховується підвищення кваліфікації (5 балів) за Цифровим модулем лише один раз на рік

5

База реєстрів: «Підвищення кваліфікації»

За поданням заступника директора з навчально-методичної роботи,

Головчанської О.В.

 ННЦ розвитку персоналу та лідерства,

Капралова І.М.

НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм (лише фаховий модуль),

Карпенко А.С.

 

Надіслати листом Головчанській О.В. та Карпенко А.С. (лише фаховий модуль) скан-копії сертифікатів, свідоцтв, довідок тощо

Реєстрація авторського права

Патент

150

База реєстрів: «Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти»

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм,

Руденко Т.М. 

За кожен патент. 

150 балів нараховується за патент на об’єкт промислової власності, власником якого є Університет Грінченка або автор (автори), основним місцем роботи якого (яких) зазначено Університет Грінченка 

Якщо два і більше авторів патенту, то 150 балів розподіляються між ними порівну.

Надіслати листом Руденко Т.М. скан-копії свідоцтва про реєстрацію авторського права / патента

свідоцтво на об’єкти авторського права (літературні письмові твори: книги, статті; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори; твори образотворчого мистецтва та ін.)

 • одноосібна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма;
 • колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма (кількість авторів не більше 3);
 • колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма (кількість авторів 4 - 7); одноосібний твір мистецтва;
 • стаття (одноосібна та колективна); колективна монографія, підручник, навчальний посібник, переклад, база даних, комп'ютерна програма (кількість авторів більше 7); колективний твір мистецтв.

 

 20


105

 


1

За кожне свідоцтво кожному автору

Перемога в спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

 

50

База реєстрів

«Підготовка переможців спортивних змагань»

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Шеменьова Ю.В.

 

За умови наявності підтверджуючого документу.

Бал виставляє відповідальна особа за реєстр

Надіслати листом

Шеменьовій Ю.В.,

 коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, диплом, грамота, посилання на сайт циклової комісії тощо)

У чемпіонатах України

25

На першості м. Києва

10

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця/балетмейстера/художнього керівника/педагога-наставника тощо)

Міжнародні конкурси за кордоном

50

База реєстрів:
 «Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця, /балетмейстера/ художнього керівника/ педагога наставника тощо)»

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Шеменьова Ю.В.

За умови наявності диплому, подяки, витягу з протоколу циклової комісії про рекомендацію участі здобувача освіти у цьому конкурсі, наказу ректора або розпорядження директора, інформації на порталі Університету

Не враховуються аматорські фестивалі, фестивалі-конкурси, огляди-конкурси

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, диплом, грамота, посилання на сайт циклової комісії тощо)

Міжнародні конкурси, проведені в Україні

30

Всеукраїнські конкурси

25

 

Регіональні, міські конкурси

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Міжнародні виставки за кордоном

50

База реєстрів: «Презентація власних творів мистецтва на виставках»

Заступник директора з навчально-виховної роботи, Шеменьова Ю.В.

 

За умови посилання про проект, розміщеного на сайті. Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, диплом, грамота,  посилання на сайт циклової комісії, тощо)

Міжнародні виставки, проведені в Україні

30

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Виставки міського (регіонального) рівня

10

Робота у складі організаційного комітету/журі

Міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проєктів

10

База реєстрів:

«Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо»

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Шеменьова Ю.В.

За умови надання підтверджуючого документу

Надіслати листом

Шеменьовій Ю.В., скан- копію документу на підтвердження

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник)

За кордоном

50

База реєстрів: «Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів
 (як режисер- постановник)»

Заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Шеменьова Ю.В.

 

За умови посилання на проєкт, розміщеного на сайті коледжу.

Загальний бал ділиться на кількість учасників. Бал в реєстрі вистав­ляється відповідаль­ною особою згідно з класифікацією (від постановки номера до постановки хореографічної вистави)

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт циклової комісії, звіт тощо)

В Україні

25

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних, проєктів (в т.ч. віртуальних)

Підготовка і сценічне втілення масштабних професійних проєктів (опери, мюзиклу, оперети, балету, сольного концерту, тематичного концерту, хореографічної постановки малої форми тощо) в т. ч. віртуальних. Кожен викладач-учасник проєкту отримує окремі бали відповідно до виконаних функцій:

 

База реєстрів:
 «Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів»

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Шеменьова Ю.В

За умови анонсу заходу на сайті Університету, афіші, наказу ректора чи розпорядження директора

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи

Режисер

50

Сценарист

25

Балетмейстер-постановник великої форми

50

Диригент оркестру

40

Соліст-вокаліст (виконавець головної ролі)

40

Соліст-вокаліст (виконавець другорядної ролі)

15

Музикант-виконавець оркестрової партії

15

Соліст-інструменталіст (сольний концерт)

40

Соліст-інструменталіст (виконання номеру)

15

Сценограф вистави

25

Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів)

25

Педагог-репетитор (підготовка з виконавцем партій)

20

Балетмейстер-постановник хореографічної композиції

25

Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів

15

Хоремейстер-керівник ансамблю

20

Підготовка студентів-учасників професійних виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнерських проєктів тощо

Міжнародні виставки за кордоном

50

База реєстрів:

 «Підготовка студентів-учасників професійних виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнерських проєктів»

Шеменьова Ю.В.,
 заступник директора з навчально-виховної роботи

За умови наявності каталогу виставки, розпорядження директора, витягу з протоколу циклової комісії про рекомендацію участі здобувача освіти у цій виставці; інформації на порталі Університету

 

Враховуються лише професійні виставки, що проводяться під егідою творчих спілок

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт ЦК, звіт тощо)

Міжнародні виставки, проведені в Україні

30

Всеукраїнські виставки

25

 

 

Регіональні, міські виставки

10

Реалізація інноваційних та/або творчих проєктів у т.ч. для Києва

Реалізований масштабний інноваційний та/або творчий проєкт, підготовлений за офіційним замовленням Університету або зініційований співробітником та узгоджений з адміністрацією

10-100

База реєстрів
 «Реалізація інноваційних та творчих проєктів»

Заступник директора з навчально-виховної роботи, Шеменьова Ю.В., надсилає інформацію в НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності, 

Даценко Т.О.

Кількість балів вноситься на підставі рішення ректорату.
 
Проєкт має бути реалізований на момент його внесення до реєстру

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт ЦК, звіт тощо)

Підготовка та проведення презентаційних проєктів, семінарів, тренінгів, майстер-класів для викладачів у коледжі/ Університеті

Координатор (керівник) робочої групи

5-15

База реєстрів
«Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками»
 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Шеменьова Ю.В.

Звіт про роботу заслухано на Педагогічній раді Коледжу

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В., коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, розпорядження, посилання на сайт циклової комісії, звіт тощо)

Член робочої групи

1-5

Підготовка та проведення   Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн конференції «Перші кроки у науці: науковий пошук     студентів фахових коледжів»

Координатор (керівник) робочої групи

10-15

База реєстрів  «Підготовка та проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн конференції «Перші кроки у науці»

Заступника директора з навчально-методичної роботи,

Головчанська О.В.

Бали нараховуються за поданням директора

 

Член робочої групи (не більше 3 осіб)

1-5

Творчі гуртки/ спортивні секції/наукові гуртки

Керівництво постійно діючим творчим гуртком/спортивною секцією/ студентським науковим/дискусійним гуртком

20

 

База реєстрів
 «Керівництво творчим, театральним гуртком»/ 
«Керівництво спортивною секцією, підготовкою спортивної команди»/ «Керівництво науковим гуртком»

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Шеменьова Ю.В.
 

Заступник директора з навчально-методичної роботи,

Головчанська О.В.

Системна робота протягом року.

Звіт про роботу заслухано на Педагогічній раді Коледжу

Надіслати листом коротку інформацію:

 • про творчий гурток / спортивну секцію – Шеменьовій Ю.В.;
 • про студентський науковий/дискусій-ний гурток – Головчанській О.В.

Оригінальні заходи, спрямовані на популяризацію Університету та підвищення якості освіти

10-50

База реєстрів:
 «Оригінальні 
заходи»

Буйницька О.П.,
 НДЛ цифровізації освіти

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету

 

Популяризація Університету у ЗМІ

Національні та регіональні ЗМІ (телеканали/ радіостанції/ друковані періодичні видання / національні інтернет-ЗМІ)

10

База реєстрів: «Популяризація Університету у ЗМІ»

Даценко Т.О., НМЦ інформаційно рекламної та профорієнтаційної діяльності

За умови наявності сюжету / публікації / радіопрограми; медіа продукту в ефірній сітці 

Рішення приймається на засіданні ректорату Університету Надіслати листом коротку інформацію та підтверджуючі матеріали (посилання на сайт, копія друкованих матеріалів)

Медіапродукт, який транслювався у ЗМІ:

50


ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщення

Обов’язкові умови

Надання інформації співробітником

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

Рекомендовані Вченою радою Університету

30

Інституційний репозиторій:
 
«Підручники»:
 Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету;
 
 Навчальні посібники: рекомендовані Вченою Радою Університету

Бібліотека,

Опришко Т.С.

 

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

рекомендовані МОН України

20

Підручники:
 
 Середня освіта – рекомендовані МОН;
 
 Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;
 
 «Навчальні посібники»: рекомендовані МОН

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії. Бал ділиться на кількість співавторів. У разі співавторства не з працівниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких, бали анулюються)

Використання ЕНК студентами

Використання цілісного сертифікованого / пролонгованого ЕНК ЕНК  студентами в якому:

активність викладача більше або дорівнює 4 та активність студентів більше або дорівнює 4

 

30

База реєстрів:
 
«Використання ЕНК»

Тютюнник А.В.,
 НДЛ цифровізації освіти

Враховується викладачу, що читає дисципліну за умов: 

 • сертифікованого / пролонгованого ЕНК; 
 • ЕНК цілісний, в якому встановлено приналежність до ОПП;
 • активність викладача більше або дорівнює 4 та активність студентів більше або дорівнює 4.

Складові для оцінювання сертифікованого / пролонгованого ЕНК:

 • авторство – 15 балів для сертифікованих / або 5 балів для пролонгованих ЕНК у 2023 р. для кожного співавтора;
 • активність викладача на ЕНК – не більше 5 балів;
 • активність студентів на ЕНК – не більше 5 балів; 
 • оцінка студентів ЕНК – 5 балів.

Заповнити на офіційному порталі у розділі заявки «Заявка для організації оцінювання студентами:

https://forms.gle/JDakwcuJmUJhFYFt6

Оцінка студентів ЕНК враховується для сертифікованих/пролонгованих ЕНК за умови отримання запиту* від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами: https://forms.gle/4ytN9weLdCNJnxSZA

Деталізація:

Середня активність студента це відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів).

Загальна кількість дій викладача враховує кількість дій за перегляд, додавання, оновлення, видалення ресурсів ЕНК, а також оцінювання робіт студентів

Рейтинг викладача

Рейтинг викладача серед студентів

40-50

База реєстрів:

 «Рейтинг викладачів серед студентів»

НМЦ стандартизації та якості освіти,

Антипін Є.Б.

Враховується якщо оцінка 4 чи 5

Якщо бал менше 4 – виставляється 0 балів

 

Нові освітньо – професійні програми

Розробка нової освітньо-професійної програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • керівник групи розробників 
 • члени групи розробників25

10-20

База реєстрів:

«Нові освітні програми»

НМЦ стандартизації та якості освіти,

Антипін Є.Б.

Програма затверджена Вченою радою Університету

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта.

 

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Підготовка переможців

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

25

База реєстрів:
 
«Підготовка переможців

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади»

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм,

Карпенко А.С.

 

 

Підготовка переможців

Всеукраїнського наукового конкурсу, турніру тощо

10

База реєстрів:

«Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо»

Карпенко А.С.,
 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

За умови офіційного відрядження через НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм, на підставі наказу ректора

 

 

Підготовка переможців мистецького (не наукового) конкурсу, фестивалю

Міжнародний рівень

 

15

База реєстрів:

«Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю»

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Шеменьова Ю.В

Конкурси не відносяться до спортивних.

Зараховується не більше 5 призових місць у межах одного конкурсу, фестивалю.

Незалежно від формату конкурсу, фестивалю рішення про направлення для участі здобувача освіти приймається на засіданні циклової комісії, на якій працює викладач-керівник конкурсної роботи.

Головою журі такого конкурсу не може бути представник професорсько-викладацького колективу Університету.

Документи, які надаються відповідальному за реєстр – витяг з протоколу засідання циклової комісії та наказ ректора/розпорядження директора, диплом/подяка/ грамота.

Бал виставляє відповідальна особа за реєстр

Надіслати листом Шеменьовій Ю.В.  коротку інформацію та підтверджуючі документи (розпорядження, наказ, диплом, грамота, тощо)

Всеукраїнський рівень

 

10

 

Рівень м. Києва

 

5

⃰ Обов’язкові показники, що будуть враховуватися при визначені переможця серед педагогічних працівників за результатами рейтингу «Лідер року»:

 • рейтинг серед студентів не менший ніж 4,0;
 • наявність і використання сертифікованого ЕНК.