Категорія:Портфоліо викладача/Інститут журналістики

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Вагові коефіцієнти 2023 (НПП/НП) Вагові коефіцієнти 2023 (ІПО) Вагові коефіцієнти 2023 (ФКУ) Cайт портфоліо База реєстрів Інституційний репозиторій Google Академія Вагові коефіцієнти (Архів)

ФЖ.png

Посилання

fj.kubg.edu.ua


Факультет журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка


Інститут створено у липні 2016 року.

На підставі рішення засідання Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 01 липня 2016 року було створено Інститут журналістики.
Факультет здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

1446117401 student.png
Бакалавр:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітній ступінь: бакалавр Форма навчання: денна Термін навчання: 4 роки Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії. Фахівець видавничо поліграфічного виробництва. Ключові дисципліни, що вивчаються: Фондтознавство, Історія книги, Аналітико - синтетична обробка документів, Бібліографічна діяльність.

Журналістика

Освітній ступінь: бакалавр Форма навчання: денна / заочна Термін навчання: 4 роки / 4 роки Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з журналістики Ключові дисципліни, що вивчаються: Агенційна журналістика, Фотожурналістика, Пресова журналістика, Радіожурналістика, Тележурналістика, Крос-медійна журналістика. Також можна вибрати навчання за тематичною спеціалізацією: Політична журналістика, Ділова журналістика, Мистецька журналістика, Журналістика стилю життя.

Реклама та зв'язки з громадськістю

Освітній ступінь: бакалавр Форма навчання: денна Термін навчання: 4 роки Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з реклами та зв'язків з громадськістю. Ключові дисципліни, що вивчаються: Основи реклами та PR, Історія PR, Історія реклами, Графічний дизайн у рекламі, Фотомистецтво.

Видавнича справа та редагування

Освітній ступінь: бакалавр Форма навчання: денна Термін навчання: 4 роки Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з видавничої справи та редагування. Ключові дисципліни, що вивчаються: Маркетинг і промоція видань, Редакторсько-видавничий фах, Українська мова у професійному спілкуванні.

1446117401 student.png
Магістр:

Медіа-комунікації

Освітній ступінь: магістр Форма навчання: денна / заочна Термін навчання (на основі ОКР "Бакалавр"): 1 рік 4 місяці (денна) / 1 рік 4 місяці (заочна) Кваліфікація відповідно до диплому: Журналіст Додаткові спеціалізації: "Управління медіапроектами та медіапродюсування" та "Спеціаліст з комунікацій" Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща) Ключові дисципліни, що вивчаються: Комунікативістика, Міжнародна та міжкультурна комунікація, Психологія та соціологія МК, Медіаправо та інформаційна безпека, Основи виробництва медіапродукту, Методологія медіадосліджень, Медіаменеджмент, Практики публічної та комерційної комунікаційної діяльності.

Журналістика (за видами)

Освітній ступінь: магістр Форма навчання: денна Термін навчання: 1 рік 4 місяці Кваліфікація відповідно до диплому: Журналіст Додаткові спеціалізації: "Спортивна журналістика", "Документалістика", "Репортерство" Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща) Ключові дисципліни, що вивчаються: Комунікативістика, Міжнародна та міжкультурна комунікація, Психологія та соціологія МК, Медіаправо та інформаційна безпека, Основи виробництва медіапродукту, Методологія медіадосліджень, Основи спортивної журналістики, медицини та психології, Кіно- та теледокументалістика, Технологія виробництва репортажу.

Реклама та зв'язки з громадськістю

Освітній ступінь: магістр Форма навчання: денна Термін навчання: 1 рік 4 місяці Кваліфікація відповідно до диплому: Реклама академічна кваліфікація: Магістр журналістики; професійна кваліфікація: Рекламіст, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою Додаткові спеціалізації: "Прес-секретарство та публічні комунікації", "Рекламно-поліграфічні послуги " Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща).

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітній ступінь: магістр Форма навчання: денна Термін навчання: 1 рік 4 місяці Кваліфікація відповідно до диплому: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа академічна кваліфікація: Магістр інформаційної, бібліотечної та архівної справи професійна кваліфікація: Бібліотекар, бібліограф, архівіст Додаткові спеціалізації: "Наукометрія", "Бібліометрія", "Менеджмент бібліотечно-інформаці Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща).
У структурі факультету функціонують такі кафедри:

- реклами та зв’язків з громадськістю (завідувач: доктор історичних наук, професор Новохатько Леонід Михайлович);

- видавничої справи (завідувач: кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Масімова Лариса Гагіківна);

- журналістики та нових медіа (завідувач: доктор наук із державного управління Нестеряк Юрій Васильович);

- бібліотекознавства та інформології (завідувач: доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна).


На факультеті викладають 8 докторів наук, 26 кандидатів наук.


Посиланна для перегляду профілю в Гугл-Академії