Дошкільна освіта (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Про вихователя дітей дошкільного віку

“Хто виховує маленьких дітей, той створює величні світи і дотичний до Всесвіту!”

На планеті дитинства інша енергетика, інший рівень радості і трагедій. Там немає звичайних почуттів, звичайних думок: діти почувають і мислять, говорять і діють, як поети, учені, філософи. Поряд з ними може бути не кожний.

ДО-1.JPG

Дошкільна освіта – спеціальність, важливість якої вже усвідомлена суспільством, вона не просто перспективна, а й стратегічно необхідна. Студенти, які отримають фах із дошкільної освіти, можуть бути впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи, повагу людей і любов дітей.


Вихователь дошкільного навчального закладу - це педагог, який працює з дітьми 2-6 років, сприяє гармонійному формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей. Вихователь любить дітей, сприяє їх фізичному розвитку, охороняє фізичне і психічне здоров’я. Він вчить дітей любити рідну мову, виховує інтерес і шану до народних звичаїв та обрядів. Вихователь любить і знає рідну природу, виховує у дітей шанобливе ставлення до неї. Вихователь покликаний підготувати дитину до активного життя і подальшого навчання. Постійне спілкування з дітьми - найважливіша службова функція вихователя. На безліч питань вихователь повинен зуміти дати відповідь з врахуванням віку. Від того, як правильно і наскільки швидко вихователь знайде підхід до кожної дитини, зуміє організувати життя дітей в умовах дошкільної установи, залежить, чи будуть діти спокійними, ласкавими, і товариськими або ж вони виростуть неспокійними, настороженими, замкнутими.

Про кафедру

05 20 2016 tema kaf do.jpg

Кафедра дошкільної освіти функціонує з 1 вересня 2011 року. Кафедра є випусковою для напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та спеціальностей 7.01010101 «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», 8.01010101 «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Очолює кафедру Бєлєнька Ганна Володимирівна - професор, доктор педагогічних наук.

В складі кафедри – 21 працівники, з них: 2 доктори педагогічних наук, 12 кандидатів наук, 7 доцентів, 5 старших викладачів, 6 викладачів, 2 аспіранти, 1 лаборант.

Кафедра дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка є науково-методичним центром столичної дошкільної освіти, який консолідує зусилля науковців та практиків з метою вирішення актуальних проблем розвитку дітей дошкільного віку.

Навчальний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку.

Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін на 2016 - 2017 н.р.

Кафедра забезпечує викладання психолого-педагогічних дисциплін в Педагогічному інституті :

Напрям підготовки "Дошкільна освіта"

ОКР "Бакалавр":

І курс

 • Педагогіка (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психологія (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Анатомія і фізіологія людини (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Основи медичних знань (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")


ІІ курс

 • Педагогіка (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психологія (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Дидактика початкової школи (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Технології індивідуального розвитку дітей (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")

ІІІ курс

 • Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Основи наукових досліджень (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Педагогіка сімейного виховання (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Технологія роботи соціального гувернера (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Педагогічна творчість (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психологія педагогічна (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психологія дитячої творчості (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Дитяча практична психологія (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Етнопсихологія (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психологія сім'ї (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Основи психокорекції (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Основи психодіагностики (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Експериментальна психологія (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")


IV курс

 • Історія дошкільної педагогіки (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Педагогічна творчість (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Адаптивні технології особистісного розвитку дітей (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Сучасні системи дошкільної освіти (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психодіагностика (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Психологія дитячої творчості (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")
 • Диференційна психологія (Напрям підготовки "Дошкільна освіта")

Партнерство кафедри

Співпраця з науковими відчизняними установами Кафедра тісно співпрацює з науковими установами столиці: лабораторією дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, лабораторією психології дошкільника Інституту психології Г.С. Костюка, Інститутом обдарованої дитини, Будинком природи, Будинком вчителя.

Співпраця з науковими міжнародними установами Зарубіжними партнерами кафедри є профільні установи Білорусії, Польщі, Німеччини, Литви, Казахстану та ін.

Завдання кафедри

- Впровадження інноваційних освітніх технологій, підвищення якості освіти;
- Сприяння організації науково-студентської діяльності, яка забезпечується активізацією когнітивної та естетичної сфери особистості, що реалізується участю студентів у роботі наукового гуртка «Синтез: досліджуємо – творимо»;
- Розробка електронних навчальних курсів, співпраця з Будинком природи (виступи викладачів кафедри на постійно діючому семінарі для вихователів-методистів ДНЗ м. Києва з актуальних питань екологічної освіти дошкільників);
- Співпраця з практичними працівниками галузі, участь викладачів кафедри у передачах 1 національного каналу радіо «Сім`я – фортеця моя» та «Батьківські збори» з метою проведення педагогічно-просвітницької діяльності;
- Патріотичне виховання студентів, формування навичок корпоративної культури та використання з цією метою мистецького потенціалу м. Києва;
- Проведення профорієнтаційної роботи в Університетському коледжі та освітніх закладах м. Києва та України.

Основні напрями професійної діяльності фахівців із дошкільної освіти

Щорічно потреба в дошкільних навчальних закладах та професійних вихователях дітей дошкільного віку зростає. Сучасні батьки зацікавлені у підготовці своїх дітей до життя і довіряють їхній розвиток професіоналам.

Бакалавр із дошкільної освіти може займатися такими напрямами професійної діяльності:

 • виховання та навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування;
 • організація методичної роботи з дошкільного виховання у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дітей, санаторіях;
 • навчання дитини в умовах родинного виховання;
 • організація гурткової роботи, консультування з питань сімейного виховання.
ДО-3.JPG

Посади, які можуть обіймати випускники

Випускники - бакалаври з дошкільної освіти можуть обіймати наступні посади:

 • Вихователь дітей дошкільного віку
 • Вчитель дітей дошкільного віку
 • Сімейний педагог
 • Консультант із питань сімейного виховання
 • Вихователь-методист

Особливості навчання

 • Вивчення педагогічних наук (дошкільна педагогіка: ігрова, пізнавальна, театральна, художня, трудова діяльність дітей дошкільного віку; навчання дітей іноземної мови, тощо)
 • Вивчення психологічних наук (вікові та індивідуальні особливості дітей, технології міжособистісної взаємодії, тренінги спілкування, тощо)
 • Вивчення іноземних мов (англійська, німецька)
 • Сучасні бази практик (Центр практичної підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»; дошкільні навчальні заклади м. Києва; дитячі центри; культурно-мистецькі заклади та ін.)
ДО-2.JPG

Медіа

Основні переваги

 • Можливість постійно бути в тонусі (фізичному, психологічному, інтелектуальному) мати гарний настрій, бути цікавим для малих Чомусиків;
 • Можливість відкривати в собі щось нове і світ для малюків - постійно вдосконалюючись, вчити дітей;
 • Можливість працювати і навчатися одночасно;
 • Будувати кар’єру в галузі дошкільної освіти;
 • Продовжувати навчання в Університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр».

Споріднена спеціальність

Початкова освіта

Де навчаються студенти?

 • Підготовка студентів за спеціальністю «Дошкільна освіта» ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Підготовка студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) «Дошкільна освіта» ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» здійснюється в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:

1474467136 (2).jpg

Контакти

Безымянный4.png


Адреса: 02154, м. Київ, бульвар І. Шамо, 18/2, Директор Педагогічного інституту: Юрченко Віктор Іванович

Телефон: (044) 295-59-35

E-mail: pi@kubg.edu.ua

Як доїхати:

від станції метро "Лівобережна", автобус №48 до зупинки "Бібліотека"; автобусом №51, 55 та тролейбусом №43 до зупинки "Бульвар І. Шамо" (стара назва "Бульвар О. Давидова).