Початкова освіта (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Учасники Координатори Обговорення Новини


Вчитель початкової школи

Okullar-ne-zaman-açılacak.jpg

«Першим учителем школа стоїть»

Gty france school 130702 wmain.jpg

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших і відповідальних професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості.

Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов'ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його вміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред'являє великі вимоги до його уваги. Учитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці.

Таким чином, спостережливість, розподілення уваги, його переключення є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов'язаний контролювати свою поведінку, керувати ним. Дуже важлива в професії вчителя мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю.

Вступні випробування:

1445585241-2745.jpeg

після 9 класу:

Українська мова (диктант)
Математика (тести)

після 11 класу:

зарахування відбувається на підставі конкурсного відбору за результатами ЗНО з української мови та літератури і математики або історії України.

Студенти коледжу мають змогу здобути диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю „Початкова освіта”. Після завершення навчання вони отримують кваліфікацію „Вчитель початкової школи”. Поряд з основною студенти здобувають додаткову кваліфікацію: вчитель іноземної мови в початковій школі, що особливо актуально зараз, коли, відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти, іноземна мова вивчається з першого класу. Таким чином, додаткова кваліфікація розширює можливості випускників щодо працевлаштування.

Вчитель початкових класів виконує такі посадові обов'язки:

I.jpg
 • Здійснює навчання і виховання молодших школярів,організовує та проводить уроки й інші навчальні заняття згідно з розподілом навчального навантаження та розкладом занять. Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
 • Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.
 • Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного в класі.
 • Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.
 • Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини неуспішності, забезпечує їх усунення.
 • Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.
 • Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників
 • Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.
 • Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
 • Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.
 • Організовує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності, дорожного руху, санітарії та гігієни праці, пожежної безпеки, основ цивільної оборони.
 • Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
 • Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

Основні переваги

 • Найпочесніша та найвідповідальніша професія – формувати зростаючу особистість та впливати на майбутнє
 • Можливість компетентнісного самовдосконалення та кар’єрного зростання
 • Поєднувати навчання та педагогічну діяльність в початковій школі
 • Можливість продовжувати навчання в Університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр».


Студентські наукові гуртки

 • «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи»
 • «Культура професійного мовлення вчителя початкової школи»
 • «Формування риторичної культури у майбутніх учителів початкової школи»
 • «Людина і природа»

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:

Див.також Початкова освіта Яким повинен бути вчитель