Методичні рекомендації щодо використання хмаро орієнтованого ПЕНС підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології”

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Учасники Викладачі Обговорення

Методичні рекомендації розроблені: старшим викладачем кафедри комп'ютерних наук і математики Співак Світланою Михайлівною


Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше впливають на таку важливу сферу життя українського суспільства як освіта і висувають нові вимоги до системи підготовки сучасних фахівців, базуючись на засадах відкритості освітніх ресурсів, утіленні перспективних освітніх технологій, а також, персоніфікації в глобальній мережі та особистісно-орієнтованому навчанні, тощо.

Розвиток у студента логічного мислення, формування інформаційно-комунікаційних та ключових компетентностей, уміння творчо застосовувати отриманий в процесі навчання комплекс знань при самостійному ухваленні рішень на поставлене перед ним завдання – одна з головних цілей навчання у ЗВО. А особистісний підхід у навчанні передбачає врахування особливостей та потреб кожного студента, створення умов для підвищення внутрішньої мотивації до навчання, побудову індивідуальної траєкторії навчання з постійним уточнення особистісних освітніх цілей.

Що таке PLE?

PLE (Personal Learning Environments) - «Персональне Електронне Навчальне Середовище» (ПЕНС) - це сукупність електронного контенту та сучасних веб-сервісів і програмних додатків, на яких ґрунтуються індивідуальні освітні електронні платформи керування контентом та здійснення електронної комунікації, співпраці та розв’язування навчально-наукових проблем, і які надають можливість студенту самостійно встановлювати навчальні цілі та управляти власним процесом моніторингу навчальних досягнень, а також, на основі методу портфоліо формувати власний електронний навчальний простір, створювати власну електронну бібліотеку, здійснювати та оприлюднювати навчально-наукову проектну діяльність. Добір інструментів ПЕНС – особистісна справа кожного студента і залежить від рівня його ІК-компетентності, який має постійно зростати та поповнюватися знаннями та вміннями використання сучасних сервісів.

Створення та впровадження хмаро орієнтованого ПЕНС наддасть можливість:

  • якісно та ефективно здобувати знання під час формального, неформального та інформального навчання, використовуючи сучасні хмарні та веб-технології та відкриті освітні ресурси;
  • швидко і зручно працювати з інформаційними, навчально-методичними та науковими даними та відомостями;

ефективно планувати роботу;

  • підтримувати комунікації та співпрацю зі студентами та викладачами, спільно розв’язувати навчально-наукові проблеми;
  • розширити можливості навчальної та наукової діяльності;

самостійно встановлювати навчальні цілі та управляти власним процесом моніторингу навчальних досягнень;

  • на основі методу портфоліо формувати власний електронний навчальний простір, створювати власну електронну бібліотеку, здійснювати та оприлюднювати навчально-наукову проектну діяльність тощо.


Для чого викладачу і студенту мати власне PLE?

ПЕНС студента - це персональний простір студента, який бачить тільки викладач, який в свою чергу може оцінювати роботи студента, корегувати напрямки навчальної діяльності, залишати коментарі, відгуки, тощо. У той самий час, у студента є можливість приховувати від усіх особисті файли, записи, залишивши частину свого персонального простору під паролем, такі хмарні технології дозволяють формувати власний електронний простір на основі методу портфоліо. Інші студенти групи не мають доступу до файлів чи інших записів свого товариша.

Викладач також має свій особистий простір, сторінки з якого він може відкривати чи приховувати від сторонніх очей. Сторінки, які викладач відкриває для студентів можуть містити різноманітний навчальний матеріал, який студенти можуть або тільки переглядати, або коментувати, в залежності від налаштувань, які виконав викладач.

Дуже ефективно зарекомендував себе електронний навчальний простір для співпраці групи, де кожен учасник має рівні права і можливості, а отже, використовуючи різні форми організації і методи навчання можна стимулювати студентів до плідної взаємодії та активної участі у навчальному процесі.

Зручним є те, що блокноти зберігаються автоматично, що пришвидшує роботу всіх об’єктів освітнього процесу та унеможливлює втрату даних, також, їх можна переглянути з будь-якого пристрою в мережі або в автономному режимі.

Останнім кроком студента при завершенні формального навчання буде вивантаження особистого ПЕНС у власну хмару, таким чином, студент не втрачає свої наробки виконані під час формального навчання, а навпаки може розширювати власне е-портфоліо новими елементами. Саме ця особливість ПЕНС надає можливість студенту зручно і ефективно керувати власним часом і простором, та задовольняє вимоги сучасного інформаційного суспільства «освіта протягом життя».

Рекомендації

Файл:Методичні рекомендації щодо використання хмаро орієнтованого ПЕНС.pdf

Файл:Приклади використання хмаро орієнтованого ПЕНС як засобу формування компетентностей.pdf

Файл:Порівняльний аналіз хмарних сервісів для проєктування ПЕНС.pdf

Див. також