Категорія:Портфоліо викладача/Інститут людини/Кафедра практичної психології

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра практичної психології

Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Лозова Ольга Миколаївна

Кафедра практичної психології створена в січні 2008 року на основі реорганізації кафедри загальної, вікової і практичної психології, яка до цього мала п'ятнадцятилітнійний досвід підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка (нині Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка).

Сьогодні кафедра практичної психології є випусковою для напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та спеціальностей 7.03010301 «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», 8.03010301 «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом підготовки/спеціальністю «Психологія», «Соціальна педагогіка», «Логопедія», що вивчають дисципліни кафедри як базові.

Кафедра практичної психології працює в напрямку активізації й удосконалення всіх аспектів викладання психологічних дисциплін на основі використання нових методик і технологій. Розроблено основи створення і впровадження в практику викладання сучасних освітніх технологій, у тому числі базованих на комп'ютерних інформаційно-комунікаційних засобах. З усіх дисциплін викладання кафедри розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. З робочими програмами дисциплін можна ознайомитись на сторінці кафедри "Навчально - методична робота".

Викладачі кафедри вдосконалюють форми й зміст навчального процесу з використанням проблемно-творчих й інформаційно-комп'ютерних технологій, а також з розширенням самостійної роботи студентів і тестового семестрового контролю знань студентів.

У рамках традиційних форм (лекції, семінарські та практичні заняття, підготовка рефератів і курсових робіт, заліки й іспити) викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активації навчання студентів: проблемний метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань і ситуацій на групових заняттях, тестування, періодичні експрес-контрольні тести з пройденого матеріалу.


Посилання

Сайт кафедри практичної психології

Склад практичної психології

Навчально-методична робота кафедри

Наукова робота кафедри

Практика кафедри

Події кафедри

Канал кафедри на сайті Youtube