Нагула Олена Леонідівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Нагула Олена Леонідівна
Нагула Олена Леонідівна

ПІБ

Нагула Олена Леонідівна (Olena Nahula)

Посада

Доцент кафедри парктичної психології Інституту людини

Освіта

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

Практичний психолог гімназії № 48
Старший науковий співробітник НДЛ Розвитку дитини Інституту практичної психології та соціальної педагогіки

Місце роботи

КВНЗ "Київський університет імені Бориса Грінченка"

Теми дисертацій

Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

Наукометричні бази

[ Google Academy]

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Nauk-dosl.jpg

Наукові монографії

Статті у фахових виданнях

  •  Автори: Нагула Олена Леонідівна |  Особистісна психокорекція у підготовці майбутнього психолога-практика  (Рік видавництва: 2016)  (ст.25-31)  (Номер видавництва/ISSN: 2078-1687) Посилання на електронну бібліотеку

Статті у збірниках наукових праць

  •  Автори: Нагула Олена Леонідівна |  Особистісна психокорекція у підготовці майбутнього психолога-практика  (Рік видавництва: 2016)  (ст.25-31)  (Номер видавництва/ISSN: 2078-1687) Посилання на електронну бібліотеку

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2010

Статистика цитування

0

0

h-індекс

0

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

  • Зміцнення та захист прав дітей в Україні 2013-2018 Експерт https://www.facebook.com/children.org.ua/
  • Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій 2014-2015 Експерт Посилання

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Profes-rozv.jpg

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

ХІ Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України Яценко Т.С.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Умань, Україна

21 July, 2014

Посилання

Інтенсивна робота з травмою

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр

Київ, Україна

7 October, 2014

Посилання

Психолого-педагогічна технологія формування батьківської компетентності у молодих батьків

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

м. Київ, Україна

29 May, 2014

Посилання

ХІІ Авторська школа академіка НАПН України Т.С. Яценко з глибинної психокорекції

Черкаський державний педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького

Черкаси, Україна

3 July, 2015

Посилання

Діти та війна: навчання технік зцілення

Інститут психічного здоров'я Українського католицького університету Асоціація психіатрів України

Київ, Україна

6 March, 2015

Посилання

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Назва
Місце проведення
Дата
Посилання на підтвердження

Науково-практичний проект "Психолого - педагогічна технологія формування батьківської компетентності у молодих батьків"

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, м. Київ

30 September, 2014

Посилання

Інститут психомоторної терапії та соматичного коучінгу "БіоСофт"

Київ, Україна

25 March, 2015

Посилання

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва твору
ПІБ
Рік отримання
Реєстраційний номер
Зображення свідоцтва

Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр. / авт. кол.; під наук. ред. Лозової О.М. – Вінниця: Віндрук, 2014. – 184 с.

Нагула Олена Леонідівна

1 December, 2014

ISBN 978-966- 96616-8-5

Посилання

Отримання грантів, премій, стипендій

Назва гранту
Рік отримання
Організація що встановила
Примітки

Конкурс наукових робіт на здобуття премії імені Бориса Грінченка 2014 р.

9 December, 2015

Київський унівеситет імені Бориса Грінченка

Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр. / авт. кол.; під наук. ред. Лозової О.М. – Вінниця: Віндрук, 2014. – 184 с. ISBN 978-966-96616-8-5

Відкритий конкурс "Разом! Партнерство навчальних закладів і родин"

30 September, 2014

Видавнича група "Шкільний світ"

Проект "Психолого - педагогічна технологія формування батьківської компетентності у молодих батьків"

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Navch-dial.jpg

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Організація психологічної служби

бакалавр

психологія

денна

Організація психологічної служби

бакалавр

соціальна педагогіка

денна

Організація психологічної служби

бакалавр

практична психологія

заочна

Організація психологічної служби

спеціалісти

практична психологія

заочна

Тренінг професійного самовизначення

бакалавр

практична психологія

денна

Тренінг креативності

бакалавр

практична психологія

денна

Тренінг креативності

бакалавр

психологія

денна

Тренінг креативності

бакалавр

практична психологія

заочна

Тренінг комунікативних умінь

бакалавр

практична психологія

заочна

Тренінг комунікативних умінь

спеціалісти

практична психологія

заочна

Психологічний спецпрактикум

бакалавр

практична психологія

денна

Психологічний спецпрактикум

бакалавр

практична психологія

заочна

Теорія і практика психотренінгу

бакалавр

психологія

денна

Психологія батьківства

магістр

практична психологія

денна

Психологія батьківства

магістр

практична психологія

заочна

Наукова школа

Захищені кандидати наук

Тема дисертаційного дослідження
ПІБ
Шифр спеціальності
Установа
Рік вступу

Психологічні умови формування батькіської компетентності у молодого подружжя

Нагула Олена Леонідівна

19.00.07

Київський університет імені Бориса Грінченка

22 March, 2013