Бібліотека Університету

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Перехід до розділу.jpg

Важливим підрозділом Університету є бібліотека, діяльність якої спрямована на підвищення рівня і якості бібліотечно-інформаційного обслуговування освітнього процесу, наукової та інноваційної діяльності; створення єдиного інформаційно-освітнього середовища Університету та інтеграцію бібліотечних ресурсів у світову мережу освітніх послуг і наукових комунікацій.

Бібліотека Університету складається з чотирьох фондоутримувачів: Центральної бібліотеки та бібліотек-філій, розташованих у структурних підрозділах Університету. Кожна бібліотека має свій абонемент та читальний зал.

Структура

Головне приміщення

 • Інститут журналістики
 • Інститут філології
 • Історико-філософський факультет
 • Факультет права та міжнародних відносин
 • Факультет інформаційних технологій та управління
 • Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

Тел.: 485-21-99, 461-02-49, lidrary@kubg.edu.ua

Бібліотека головного приміщення забезпечує навчально- виховний та науковий процеси Інституту журналістики, Інституту філології та факультетів, які розміщені в корпусі. У фонді бібліотеки зібрана література з питань української та іноземної філології, історії, філософії, економіки, правознавства, інформатики, рекламної діяльності, журналістики, перекладу, видавничої та бібліотечної справи.

Філія 1

 • Інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Інститут людини

Тимчасово переміщена в Головне приміщення на вул. Маршала Тимошенка, 13-б, за винятком фондів спеціальності «Корекційна освіта», які переміщені до Філії 2.

Філія 2

 • Інститут мистецтв
 • Педагогічний інститут

м. Київ, бульв. Давидова, 18/2

library.pi@kubg.edu.ua

Філія № 2 забезпечує навчально-виховний та науковий процеси Педагогічного інституту та Інституту мистецтв. До послуг користувачів бібліотеки надається література з педагогіки і психології, дошкільної, початкової та мистецької освіти. У фондах бібліотеки також понад 16 тис. примірників літератури з мистецтва, зокрема понад 8 тис. нотних видань.

Філія З

 • Університетський колледж

м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

Тел.: 559-83-81, library.uk@kubg.edu.ua

Бібліотека Університетського коледжу (Філія № 3) має універсальні за своїм складом бібліотечні фонди, що забезпечують загальноосвітню та професійну підготовку ОКР «Молодший спеціаліст». Своїм користувачам бібліотека пропонує також видання з дошкільної, початкової, мистецької освіти, дизайну, фізичної культури і спорту, правознавства, журналістики, видавничої справи, діловодства та бібліотечної справи.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ

Коротка довідка в цифрах

Базовий документний фонд бібліотеки налічує більше 280 тис. примірників, із них:

 • навчальних видань 105 530 прим.
 • наукових видань 41 087 прим.
 • літературно-художніх видань 21 347 прим.
 • рідкісних та цінних видань 205 прим.

Щорічно бібліотека передплачує 158 назв періодичних видань, у тому числі:

 • газет 25 назви
 • журналів 133 назви

До послуг користувачів:

 • 3 комп’ютеризовані читальні зали (четвертий тимчасово на реконструкції);
 • 3 абонементи у навчальних корпусах Університету (четвертий тимчасово на реконструкції).

Електронний контент

Доступ здійснюється з сайту бібліотеки.

 • Електронний каталог ІРБІС (http://ek.kubg.edu.ua
 • Електронний репозиторій (http://elib.kubg.edu.ua).
  • Користування електронними версіями підручників та посібників в локальній мережі Університету.
 • Інституційний репозиторій праць професорсько-викладацького cкладу Університету (http://elibrary.kubg.edu.ua).
 • Електронні повнотекстові колекції:
  • творів Бориса Грінченка;
  • рідкісних видань з фондів бібліотеки.
 • Ресурси відкритого доступу:
  • «Слухай. Бібліотека аудіокниг українською мовою» https://sluhay.com.ua/;
  • електронні бібліотеки;
  • бази даних відкритого доступу;
  • придбані бази даних або ті, які знаходятся в тестовому доступі.

У 2019 році отримано доступ до двох найбільш престижних наукометричних баз даних наукових публікацій: Scopus та Web of Science.

Scopus видавничої компанії Elsevier (www.scopus.com) – це найбільша міжнародна реферативна та наукометрична база рецензованої літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. Ресурс індексує понад 21 500 рецензованих наукових журналів (близько 60 млн. записів) із різних галузей знань - природничих наук, математики, інженерії, технології, охорони здоров'я та медицини, соціальних і гуманітарних наук, а також 130 000 книг. Також Scopus відстежує дані про цитування та розраховує різноманітні дослідницькі метрики.

Web of Sciense компанії Clarivate Analytics (http://webofscience.com) – наукометрична база даних, що пропонує доступ до бібліографії наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS (CC), яка включає в себе понад 18 000 провідних журналів.

На сайті бібліотеки є навігатор з ресурсів відкритого доступу бази даних відкритого доступу, де подано перелік відкритих електронних колекцій, інституційних репозиторіїв та баз даних.

Kubgportalbiblioteka.png
Електронна бібліотека.png

Інформаційні послуги та сервіси

 • Доступ до мережі Інтернет (безкоштовний WiFi).
 • Віртуальна довідка.
 • Робота з ресурсами відкритого доступу та консультування по роботі з ними.
 • Міжбібліотечний абонемент (МБА) та електронна доставка документів.
 • Нічний абонемент.
 • Індексування наукових праць за УДК. ББК - викреслити.
 • Виконання різних тематичних запитів на замовлення.
 • Тиражування та оцифрування документів.
 • Перевірка документів на антиплагіат сервісом Unicheck.
 • Консультування з питань використання наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science.
 • Допомога в оформленні бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 та використання міжнародних стилів в оформленні списків літератури.
 • Інформування про нові надходження на електронну пошту та електронна форма подовження терміну користування книгою.

З метою забезпечення оперативного пошуку документів з усього фонду бібліотеки та подальшого їх замовленням через Інтернет створено електронний каталог (http://ek.kubg.edu.ua) бібліотеки Університету (рис.7), де на стартовій сторінці розміщено рекомендації стосовно пошуку та меню для різних типів пошуку, а саме: стандартного, розширеного, професійного, за словником, ДРНТІ-навігатор, ББК-навігатор, статистика звернень. Крім того, усі викладачі, студенти, співробітники Університету Грінченка можуть скористатися авторизованим доступом до електронного каталогу з персонального комп’ютера поза межами університету, який дозволяє віддалену роботу з повнотекстовою базою навчальної літератури.

Інструкція щодо електронного замовлення видань з фондів бібліотеки знаходиться за посиланням (http://ek.kubg.edu.ua/irbis64r_15/ReadMe.pdf)

Див. також