СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Учасники Викладачі Обговорення
Перехід до розділу.jpg

Система електронного навчання університету

Система електронного навчання університету(http://e-learning.kubg.edu.ua/) організована на основі використання платформи LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, в перекладі – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище).

Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована, насамперед, на організацію взаємодії між викладачем та студентами. Moodle має широкий набір функціональності притаманний платформам електронних систем навчання, системам управління курсами (CMS), системам управління навчанням (LMS) або віртуальним навчальним середовищам (VLE). Moodle – це безкоштовний веб-сервіс, що надає можливість створювати ефективні сайти для онлайн-навчання.

Система електронного навчання Університету Грінченка.png

За допомогою цієї системи студенти мають змогу дистанційно, використовуючи глобальну мережу Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом з різних предметів, який може бути поданий у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), відправляти виконані завдання на перевірку викладачу, проходити тестування. Викладачі самостійно створюють навчальні електронні курси і проводять навчання на відстані, надсилають повідомлення студентам, розподіляють, збирають та перевіряють виконані студентами завдання, ведуть електронні журнали обліку оцінок, налаштовують різноманітні ресурси навчального курсу з зазначенням термінів їх опрацювання тощо.

У системі електронного навчання університету створено та використовується веб-додаток Електронний деканат (ЕД), який дозволяє організувати та проводити моніторинг навчального процесу.

За допомогою сервісів ЕД для кожного студента після авторизації на моніторі комп’ютера подається індивідуальний навчальний план за напрямком підготовки за семестрами, в якому вказані назви дисциплін (курсів), прізвища викладачів, терміни навчання, форми та терміни проходження поточного та підсумкового контролю, відповідно до графіку затвердженого викладачами та навчальною частиною. При навчанні за матеріалами електронного курсу студент може отримувати варіанти завдань для самостійного виконання; відправляти виконані завдання; виконувати тестові завдання; ознайомитись з результатами перевірки своїх робіт та тестів; при необхідності листуватися з викладачем чи представниками деканату (методистом); отримувати відомості щодо змін та організації навчального процесу. За допомогою ЕД здійснюється облік виконання кожним студентом навчального плану, враховуючи терміни виконання поточного контролю (контрольні роботи, тести, тощо).

Використання ЕД надає можливість викладачу мати відомості (звіти, результати навчальної діяльності) щодо роботи студента при вивченні навчальних матеріалів електронного курсу.

Доступ до ресурсів навчального порталу – персоніфікований. Кожен студент та викладач має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі. Реєстрація студентів на електронний навчальний курс здійснюється відповідно до навчального плану спеціальності та ОКР.

Початок роботи з системою Moodle

Для початку роботи з системою вам необхідно обрати Факультет або коледж, в якому ви навчаєтесь, та здійснити авторизацію.

Початок роботи з системою Moodle Університету Грінченка.png

Для перегляду курсів, доступних студенту в системі електронного навчання необхідно скористатися меню Персональний кабінет, обравши Мої курси

Персональний кабінет Університету Грінченка.png

Типи ресурсів у системі Moodle

Для створення ЕНК використовуються різні типи ресурсів. Детальний опис основних ресурсів подано в таблиці.

Ресурс
Опис
Примітка
Ресурс-сторінка.png
Ресурс називається «сторінка», він слугує для подання навчальних матеріалів

У вигляді сторінки викладачі додають робочу програму, тематичний план, критерії оцінювання, список літератури, методичні рекомендації або додаткові матеріали


Ресурс-форум.png
Ресурс «форум» він слугує для обговорень та новин

У ресурсі форум можна ознайомитись з новинами ЕНК (наприклад, дізнатися, коли відбудеться модульна контрольна робота), задати викладачу або одногрупниками запитання, які цікавлять з дисципліни

Ресурс-глосарій.png
Ресурс «глосарій» містить тлумачення термінів з дисципліни

Можна переглянути потрібний термін у словнику або викликати його визначення безпосередньо з тексту, де він зустрічається (слово виділяється сірим кольором, якщо воно міститься у глосарії)

Ресурс-глосарій1.png
Ресурс-гіперпосилання.png
Ресурс «гіперпосилання» містить переходи на Веб-сайти

Викладачі таким ресурсом додають додаткові цікаві відомості з дисципліни, або посилання на електронні підручники

Ресурс-файл.png
Ресурс «файл» містить прикріплені файли

Піктограма цього ресурсу може виглядати не тільки так, вона змінюється в залежності від типу прикріпленого файлу.

Ресурс-лекція.png
Ресурс «лекція» містить лекційні матеріали

У вигляді такого ресурсу представлені лекції з дисципліни, окремі логічні її складові для зручності знаходяться на окремих сторінках, перехід між ними може здійснюватись за допомогою кнопок або панелі меню.

!Зверніть увагу: Деякі лекції можуть містити тестові запитання. Щоб перейти до наступного пункту слід правильно відповісти на них. Лекція вважається успішно пройденою, коли переглянуті всі сторінки.

Ресурс-завдання.png
Ресурс «завдання» містить практичні завдання (семінари, лабораторні роботи, самостійну роботу)

У вигляді такого ресурсу викладач додає до курсу всі елементи навчальної дисципліни, які потрібно оцінити після їх виконання студентами. У системі є такі типи завдань:

  • Відповідь – у вигляді файлу (коли виконується деяке завдання та подається у вигляді файлу: документу презентації, архіву, фото.

!Зверніть увагу: якщо потрібно здати декілька файлів, то слід об’єднати їх у архів.

  • Відповідь – текстом (коли додається посилання на виконану роботу або відповідь друкується.
  • Відповідь – поза сайтом (до такого типу завдання входить семінарське заняття, коли відповідь створюється безпосередньо на парі, а потім викладач виставляє оцінку у систему)
Ресурс-тест.png
Ресурс «тест» містить тестові запитання

Тест може бути навчальним, додатковим тестом до лекції чи лабораторної роботи. Модульна контрольна робота та підсумковий контроль також можуть бути представлені у вигляді тесту.

Ресурс семінар.png
Ресурс «семінар»

Семінар може бути використаний для організації пірінгового оцінювання. Тобто в цей ресурс можна здавати роботу та оцінювати відповіді одногрупників.

Важливо знати

Див. також

Створення ЕНК