Cтаднійчук Марія Анатоліївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Стаднійчук Марія Анатоліївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Тема наукового дослідження

"Розвиток творчих здібностей дітей третього року життя засобом художньо-педагогічного спілкування"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Половіна О.А., Стаднійчук М.А. Природа творчих здібностей дітей третього року життя: філософсько-психологічний аспект. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам'янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 34 (1−2023). Київ: Міленіум, 2023. С.132-143 (Index Copernicus), категорія Б. Офіційне посилання:http://pedosv.kpnu.edu.ua/issue/view/16849

«Особливості художньо-педагогічного спілкування як засобу розвитку творчих здібностей дітей третього року життя» у фаховому науковому журналі «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» № 41(1), 2024 у співавторстві з Половіною Оленою Анатоліївною

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Половіна О.А., Стаднійчук М.А. Творчі здібності дітей третього року життя: акценти, інструменти. Інноваційна педагогіка. Випуск 53. Том 1. 2022. № 53. С. 188-192 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International Республіка Польща) http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/53/part_1/37.pdf

Половіна О.А., Стаднійчук М. А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей третього року життя. Інноваційна педагогіка». Випуск 66. 2023.С. 224-227 http://innovpedagogy.od.ua/archives/2023/66/47.pdf

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

- V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Олесь Гончар у духовно-культурному часі та просторі», доповідь на тему «Художньо-педагогічне спілкування з дітьми третього року життя за оповіданнями Олеся Гончара», що засвідчується сертифікатом (05.04.2023).

Сертифікат Стаднійчук конфер-Гончар.png

- Участь у круглому столі «Університетська автономія: баланс між державним регулюванням та відповідальною незалежністю». 18.05.2023, підготовка стендової доповіді, виступ, участь в обговоренні, що засвідчується сертифікатом (18.05.2023)

Сертифіка Стаднійчук круглий стіл.png

- Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції "Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації" (21-22 квітня 2023 року).

Дослідження молодих вчених.png

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети», 19-20 жовтня 2023 року, тема: "Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей третього року життя", що засвідчується сертифікатом.

Сертифікат онлайн конференція Стаднійчук 2023.png


- Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал»

Сертифікат круглий стіл 2023.jpg

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри», 29 листопада 2023 року, тема «Творчі здібності дітей третього року життя: основи, умови, пріоритети», що засвідчується сертифікатом.

Сертифікат конференція ранній вік Стаднійчук 2023.jpg

- Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки фахівців дошкільної освіти», 21-22 лютого 2024 року, тема «Розвиток творчих здібностей дітей третього року життя: педагогічний супровід»

Конференція Стаднійчук.jpg

- Дебати "Університетська автономія:достатня чи необхідна умова для якості вищої освіти" в рамках Модуля «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для Украни програми «Еразмус +»: Жан Моне», квітень 2024 року

Дебати Стаднійчук.jpg

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Польща, Академія Ignatianum у Кракові, 22-25.05. 2023. Тема стажування: «Навчання та дослідження в автономному університеті республіки Польща: традиції та інновації» (Курс «Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України в рамках програми Еразмус +: Жан Моне», координатор курсу О. Проценко)

Академічна мобільність