Я НАВЧАЮСЬ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Учасники Викладачі Обговорення

Матеріали розділу дають змогу ознайомитися з сутністю та особливостями Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи, дізнатися про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, форми організації навчального процесу та контроль успішності в Університеті, розкрити значення основних термінів, що стосуються такої організації.

Ключові слова

 • Болонський процес
 • Європейська культурна конвенція
 • Європейська кредитно трансферна та акумулююча система
 • кредит
 • навчальний план
 • навчальна програма
 • змістовий модуль
 • індивідуальний
 • навчальний план студента
 • лекція
 • заняття (семінарське, практичне, лабораторне)
 • індивідуальна робота студента
 • індивідуальне навчально-дослідницьке завдання
 • дипломна, магістерська роботи
 • модульно-рейтингова система оцінювання знань.