Юртин Іван Іванович/Книга пам'яті

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
ПІП

Роки життя

21 квітня1952 року – 29 липня 2015 року

Біографія

Юртин Іван Іванович народився 1952 року. В 1974 році закінчив з відзнакою математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю "математика" та отримав кваліфікацію математика, викладача математики.

З 1974 по 1977 рік працював інженером Науково-дослідного інституту автоматизованих систем планування і управління в будівництві.

З 1977 року по 1996 рік працював в Інституті математики Національної академії наук України. Там же вступив в аспірантуру, та 1984 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Асимптотичні та чисельно-аналітичні методи дослідження нелінійних задач низькочастотної електродинаміки".

З 1995 по 1999 рік працював головним бухгалтером ТОВ "Інститут електроенергетики". З 1999 року розпочав свою педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівня акредитації, зокрема з 1999 по 2008 рік очолював кафедру математики Міжрегіональної академії управління персоналом.

У 2008 році почав працювати у Київському університеті імені Бориса Грінченка і став фундатором кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін. Спочатку працював на посаді доцента кафедри, у 2009 році був призначений завідувачем кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін і до квітня 2015 р. був її очільником.

Науково-педагогічний стаж роботи – 41 рік, зокрема стаж у вищих навчальних закладах - 15 років. У роботі Івана Івановича постійно прослідковувалося дотримання чеснот корпоративної культури Університету як по відношенню до своєї діяльності, так і в постійному подвижництві її в життя студентського і професорсько-викладацького колективу університету.

Здобутки

Юртин Іван Іванович – відмінник освіти України, неодноразово нагороджувався подяками та грамотами ректора, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту за сумлінне виконання посадових обов’язків, застосування інноваційних підходів до викладання математики, виховання студентської молоді у дусі патріотизму, порядності, поваги до знань. За активної діяльності Івана Івановича в університеті ліцензовано спеціальність – математика (перший набір студентів здійснено у 2011 році).

Іван Іванович Юртин є автором близько 60 наукових праць, у т.ч. 5 навчальних посібників. Нагороджений премією імені Бориса Грінченка за навчальний посібник "Вступ до математики", який є інноваційним серед собі подібних. Іван Іванович Юртин брав активну участь у проведенні Київських міських та Всеукраїнських олімпіад з математики, інформатики та інформаційних технологій для школярів; був членом журі другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики 2000-2013 років.

Одним із здобутків Івана Івановича є те, що він брав участь у вивченні динаміки концентрації сірководню у Чорному морі.

Основні публікації

Статті

  • Радченко, Сергій Петрович та Бодненко, Дмитро Миколайович та Юртин, Іван Іванович (2015) Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология, 3 (48). с. 175-184.

Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12727/

  • Бодненко, Дмитро Миколайович та Радченко, Сергій Петрович та Юртин, Іван Іванович та Bodnenko, Dmitry (2014) The usage of illustration for material perception improvement in studying natural disciplines Rezekne Higher Educ Inst, 1 (1). с. 356-365. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22238/
  • Василевич, Леонід Федорович та Юртин, Іван Іванович (2013) Кількісна оцінка компетентності як нечіткої множиниПраці 9-й Міжнародній конференції з ІКТ в освіті, досліджень і промислового застосування: інтеграція, погодження та передача знань. с. 187-193. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2386/
  • Радченко, Сергій Петрович та Юртин, Іван Іванович та Кулікова, Вікторіна Юліанівна (2012) Про деякі аспекти раціоналізації процесу навчання інформаційним технологіям Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 960-968. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/598/
  • Vasylevych L., Iurtyn I. Quantitative Estimation of Competency as a Fuzzy Set. Proceedings of the 9th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (June 19-22, 2013) Kherson, Ukraine, 1013. – С. 187-193. Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-1000/

Підручники/посібник

  • Паламарчук, Лариса Борисівна та Бушма, Олександр Володимирович та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович та Жукова, Юлія Миколаївна та Столярчук, Олеся Анатоліївна та Юртин, Іван Іванович (2014) Державна атестація студентів спеціяльності "Інформатика" Київський університет імені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7332/
  • Василевич, Леонід Федорович та Юртин, Іван Іванович (2013) Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11495/
  • Астаф'єва, Марія Миколаївна та Жильцов, Олексій Борисович та Юртин, Іван Іванович (2013) Математика. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник Навчальне видання . Навчальна книга - Богдан, м. Тернопіль. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5832/
  • Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вузів / Іван Іванович Юртин, Ольга Юріївна Дюженкова, Олексій Борисович Жильцов, А. В. Кузьмін, Г. М. Торбін; За ред. Іван Іванович Юртин.– К. : МАУП, 2003.– 248 с.

Режим доступу: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/prac_vysh_mat.pdf

  • Практикум з економетрії : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова, І. І. Юртин ; за ред. О. О. Юнькової ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Персонал, 2009. — 255 с. Режим доступу: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/pract_z_ekonom.pdf

Спогади

Глушак Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютених наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка:

«Іван Іванович Юртин – мудрий наставник, справедливий керівник, знаний науковець і справжній патріот. Іван Іванович як керівник кафедри «Інформаційних технологій та математичних дисциплін», мав великий багаж психологічних знань, вмів організувати роботу таким чином, щоб кожен виконував свої обов’язки якісно, із задоволенням, без нагадувань та зайвого контролю. Іван Іванович з повагою ставився до всіх працівників кафедри: від лаборанта – до професора, турбувався, переймався особистими справами кожного як чуйний батько.

Іван Іванович – людина з широким кругозором і колом інтересів: від математики –до футболу і садівництва. З ним говорили на будь-які теми. Особливо згадуються великі перерви, коли Іван Іванович збирав всіх викладачів на кафедрі за чаєм і пропонував обмінятися думками на наукові та методичні теми. Колеги завжди підтримували таку ініціативу, і, нерідко, обговорення переростало у наукову дискусію. Іван Іванович з трепетом займався науковою роботою – від наукових пошуків в нього «горіли очі» і він занурювався у дослідження проблемних питання «із головою». Іван Іванович – світла людина з великою душею та добрим серцем!»

Нестерова Олена Дмитрівна, старший викладач кафедри комп’ютених наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка:

«Часто згадую Івана Івановича. Сьогодні, коли складна ситуація в країні, хмурих облич більшає. Тому особливо сяючим постає в пам’яті світлий образ цієї професійної та талановитої особистості. Людина-посмішка, людина з добрим серцем, людина з неймовірно активною життєвою позицією, оптиміст. Пригадую, як формувався колектив кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін, яку він очолював. Літо, розпал відпустки, а в кабінеті тривають зустрічі з бажаючими працювати на новоствореній кафедрі. В центрі уваги – Іван Іванович – комунікабельний, щирий, усміхнений, підтримуючий словом та поглядом кожного потенційного члена нового колективу. Навіть після короткочасного спілкування з ним, його слушних порад, консультацій щодо перебігу навчального процесу зникало хвилювання, спадало нервове напруження, створювався згуртований колектив.

Відкритий та дружній стиль спілкування Івана Івановича з людьми був прийнятний родині, колегам, друзям, студентській молоді. Прекрасний математик, професійний педагог, вдумливий очільник кафедри, гуманна та порядна людина, неперевершений співрозмовник, з ним хотілося говорити годинами, активний учасник університетських заходів – таким ми знаємо Івана Івановича. Він заряджав оточуючих позитивною енергією, вражав широтою кругозору, багатогранністю інтересів та бажанням навчатися нового, цікавого, корисного, передового, щоб потім ділитися своїм досвідом з прогресивною молоддю.

А як він радів маленьким знакам уваги від своїх колег! Не можу забути того листа, якого я отримала від нього у відповідь на новорічне вітання. Я прочитала про себе купу похвальних слів. Моя листівка містила веселу анімацію під відому різдвяну пісеньку. Це зараз для нас всіх – буденність. А з десяток років тому – дивина. Івану Івановичу, як керівнику кафедри інформаційних технологій, особливо приємно було отримати таке вітання. Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі галузі людської діяльності накладало ще більше відповідальності на кожного члена кафедри в процесі навчання та виховання сучасної молоді. Іван Іванович нарівні з молодшими колегами вчився новітнім технологіям та радів від їх ефективного впровадження у навчальний процес. Я довго зберігала той лист в поштовій скриньці… Та згодом, після кількох років після прощання з Іваном Івановичем вирішила видалити. Це було нелегко. Такою дією я остаточно й назавжди увіковічила в своїй пам’яті той образ Івана Івановича, який був йому притаманний – щира посмішка, відкритий добрий погляд, протягнуті руки назустріч людям – для вітань та дружніх обійм. Це була прекрасна Людина, яку я часто згадую з світлим сумом.»

Радченко Сергій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютених наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка:

«Іван Іванович Юртин був першою людиною, яку я побачив, з’явившись вперше на кафедрі інформаційних технологій та математичних дисциплін, яку він очолював. Без звичайного у таких випадках перебільшення можу сказати, що саме він ввів мене у колектив університету і зробив змістовною мою діяльність у якості викладача.

Найбільш помітною рисою його характеру була чуйність до людей, до їх потреб та проблем. Природне почуття гумору Івана Івановича дозволяло розряджати будь-яку напруженість, яка інколи виникає у колективі. У багатьох ситуаціях вражала його здатність передбачати тенденції професійного розвитку особистості, що формувало зростання багатьох моїх колег. У викладанні математики та самій математиці, як науці, він був ентузіастом, людиною широкого світогляду та відмінної ерудиції, і своїм прикладом надихав молодь – викладачів, аспірантів та студентів. Багато років керував математичним гуртком, що суттєво вплинуло на професійний вибір багатьох з них.

Іван Іванович віддавав роботі всі свої сили і знання, за що йому велика подяка і пошана.»

Семеняка Світлана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютених наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка: «На кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін (нині кафедра комп’ютерних наук і математики) я почала працювати з 2012 року і моя співпраця з Іваном Івановичем, на жаль, була нетривалою. Але тим вагоміші для мене є спогади про нього.

Іван Іванович був одним із перших, хто привітав мене в новому колективі, - і в силу своїх повноважень, як завідувач кафедри, і в силу своїх душевних якостей. Якби мене запитали про те, які слова першими приходять на думку, коли я згадую Івана Івановича, то беззаперечно це були б неймовірна доброта, щирість та відкритість і в почуттях, і в своїх діях. І я, і мої колеги ніколи не були для нього лише «співробітниками кафедри». В кожному з нас він бачив, перш за все, людину зі своїми проблемами, емоціями, вподобаннями. Він намагався нас зрозуміти і підтримати у наших починаннях, а ми у відповідь дарували йому свою підтримку та повагу.

Особисто для мене Іван Іванович – це людина-комета, яка швидко промайнула у моєму житті, але надовго залишила яскравий слід. Говорять, що людину, у якої ти навчався хоча б декілька хвилин, ти маєш пам’ятати все життя. Іван Іванович для мене був саме такою людиною, - він був моїм наставником і в професії і у відношенні до життя. Завжди енергійний, відкритий до нового, своєю енергією заряджав оточуючих, спонукаючи їх до експериментів. Таким експериментом для мене став новий напрямок у викладацькій діяльності пов'язаний з математичним моделюванням. Іван Іванович виступив ініціатором цієї ідеї і, не зважаючи на широке коло своїх обов’язків завідувача кафедри і зайнятість як викладача, завжди знаходив час для обговорення питань, що стосувались методики викладання відповідної дисципліни, проведення лекцій та лабораторних робіт.

З душевним трепетом згадую миттєвості нашого спілкування і вдячна долі за те, що Іван Іванович був у моєму житті. Вічна йому пам'ять.»

Примітки