Щербатюк Ольга Віталіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото
Фото
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Щербатюк Ольга Віталіївна

Рік вступу

2021

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні особливості проявів агресивності у професійній діяльності співробітників пенітенціарної системи

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Доктор психологічних наук, доцент Столярчук Олеся Анатоліївна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психологія кризових станів: наука і практика» 4-6 листопада 2021 року. 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» Київ, 28 жовтня 2021 року. Тема доповіді «Огляд стану вивчення проблеми агресивності у професійній діяльності персоналу пенітенціарної системи». 3. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психосинтез: актуальні проблеми теорії та практики» 19 квітня 2021 року. 4. Всеукраїнський міжвідомчий психологічний форум «Забезпечення психологічної допомоги в секторі сил оборони України» 30 червня 2022 року. Тема доповіді «Багатовимірність у вивченні агресивності».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність