ШпиркаАлінаОлегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шпирка Аліна Олегівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

Освітні,педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика формування емоційної виразності майбутнього вокаліста на заняттях сольного співу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидат педагогічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Шпирка Аліна Олегівна "Емоційна виразність як феномен фахової підготовки майбутнього вокаліста". Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» випуск №170, 2018


Шпирка Аліна Олегівна "Структурні компоненти емоційної виразності майбутнього вокаліста". Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. №3. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. С. 36-42.

Статті у закордонних виданнях

Shpyrka Alina Scientific principles and approaches to the formation of a future vocalists emotional expressiveness. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue №9, 2018, P. 197-204.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» 22травня 2019р.
Участь у I Міжнародній науково-практичній конференції (Одеса, 13-14 жовтня 2017рік)
Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття»
Участь у III Міжнародній науково-практичній конференції  «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (16-17 квітня 2019р.) у м. Кропивницький. 
Участь у Міжнародній науковій конференції «Вища освіта в сучасному цифровому просторі: виклики та перспективи» (3-5 жовтня Одеса 2018рік).
Участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (12-13 жовтня 2018р.)
у м.Одеса.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Річний курс 2017-2018 Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність