Шляхова Анастасія Василівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Шляхової Анастасії Василівни групи ПВШм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.

База для проведення практики: IT компанія «TSI», м.Київ
MakeTSI.JPG

Завдання №1. Моніторинг впровадження ІКТ в ІТ компанії

Mcaticon.png
Аналіз інформаційної політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з заступником керівника компанії ТSI

Одним із найбільш важливих факторів розвитку суспільства ХХІ століття є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Провідні держави Європи і світу розглядають побудову інформаційного суспільства як основу свого соціально-економічного, політичного та культурного розвитку і проводять цілеспрямовану державну інформаційну політику.
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується суттєвим розширенням масштабів і поглибленням наукових досліджень і розробок, що проводяться практично у всіх галузях суспільства, на всіх його рівнях. На цій основі розвиваються існуючі і виникають нові галузі знань та високі технології, створюються нові високоінтелектуальні і високопродуктивні засоби діяльності, розробляються нові матеріали, альтернативні джерела і перетворювачі різних видів енергії, розвиваються економічні системи (в тому числі ринки товарів і послуг, капіталів, інвестицій та інновацій, матеріально-технічних, енергетичних та інформаційних ресурсів, праці і зайнятості), удосконалюються системи управління соціально-економічними і техніко-технологічними процесами.

Інтерв’ю з заступником директора компанії TSI Козяр Світланою Володимирівною

- Світлана Володимирівна,що є ключовою сферою діяльності компанії TSI?

- Компанія TSI - лідируючий інтегратор, що працює по всьому світу. Ключова сфера діяльності TSI - впровадження продуктів bpm'online і реалізація комплексних CRM-проектів.

- Як було започатковано компанію TSI?

- Історія компанії почалася в 2002 році, коли була створена система Terrasoft CRM. Департамент проектів компанії Terrasoft протягом 15 років впроваджував CRM проекти на платформах Terrasoft CRM і bpm'online як в невеликих організаціях, так і в найбільших підприємствах в різних країнах світу. На початку 2017 року департамент проектів Terrasoft виділився в окрему компанію - TSI.

- Чим компанія TSI відрізняється від інших українських аутсортингових фірм?

- У компанії TSI повністю зібрана вся проектна команда, експертиза, методологія і процеси роботи з існуючими клієнтами, сформовані в Terrasoft за роки успішної діяльності на ринку. Співробітники компанії володіють глибокою експертизою в оптимізації бізнес-процесів, адаптації bpm'online під завдання замовників з різних галузей, а також інтеграції з системами будь-якого класу: від АБС і облікових систем до месенджерів і чат-ботів

- Світлана Володимирівна,які ваші прогнози щодо подальшого росту компанії TSI?

- Я б дуже обережно щось прогнозувала. Дозволю собі повторитись - ситуація в нашому бізнесі дуже лабільна.
TSIинтервью.jpg 

Проведення і аналіз результатів анкетування співробітників ІТ компанії щодо ІК-компетентності

Серед співробітників Компанії TSI було проведено анкетування для визначення рівня ІКТ-компетентності. Результати опитування в наданих та опрацьованих мною діаграмах.
Переглянути питання анкети та відповіді
Отже, співробітники Компанії TSI розуміють принципи використання ІКТ та сутність поняття «інформаційна культура». Що не є дивним для компанії, яка володіє глибокою експертизою в оптимізації бізнес-процесів, адаптації bpm'online під завдання замовників з різних галузей, а також інтеграції з системами будь-якого класу: від АБС і облікових систем до месенджерів і чат-ботів, використовуючи цифрові пристрої, мережні ресурси, засоби інформаційних технологій.

Аналіз ІТ інфраструктури TSI компанії

IT-Інфраструктура TSI має дві складові: фізичну та логічну
Фізична IT-Інфраструктура TSI складаєсться:

 1. Сервера
 2. Клієнтські машини
 • a) тонкі клієнти
 • b) системні блоки
 • c) ноутбуки

Фізична інфраструктура серверів має декілька складових:

 1. Три сервера для CPU, HDD
 2. Шість СХД Dell

Фізична інфаструктура.JPG
Логічна інфраструктура має складну інфраструктуру, що складається з шести серверів ESXi, які керуються одним логічним гіпервізром на базі ESX, що знаходиться на одному з серверів віртуалізації ESXi. Тобто ми маємо складну схему віртуалізації в кластері фізичних серверів, що мають на першому і другому кластері віртуалізацію VMware, що пов’язані між собою за допомогою монтування СХД.
Логічна інфаструктура.JPG
Серед VM виділяються два типи:

 1. Сервірні
 2. Користувальницькі

Усі вони поділені vlan-ами та мають маршрутизацію між собою, що пов’язано з відмовостійкістю мережі.
Основу серверів складають:

 1. База знань
 2. Сервер для автоматизації процесів
 3. Поштовий сервер
 4. Сервер телефонії
 5. Менеджер завдань(Jira)
 6. Сервер PXE(для завантаження тонких клієнтів)

Найкритичніша інфраструктура використовує для файлового сховища один з ESXi. Тобто ми маємо відказостійку ієрархічну систему,що дублюється та бекапується на NAS QNAP.

1.4 Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка.

Головним результатом комп’ютеризації освітньої та управлінської діяльності є розробка і впровадження інформаційної освітньої системи університету. Вона є інформаційною системою (ІС) корпоративного типу, відображає структуру університету і функціонує на основі інтернет-технологій і баз даних. В межах автоматизованої інформаційної освітньої системи діють три функціональні підсистеми:

Логічна структура ІС «Електронний університет» містить підсистеми, що складаються з програмних модулів, за допомогою яких формуються дані кожного окремого структурного підрозділу університету, що компонуються в єдину базу даних ІС.
Проаналізувавши складові ІОС Університету, я розробила власні критерії оцінювання для кожного з ресурсів. Під час розроблення критеріїв оцінювання більш спиралась на інтенсивність використання можливостей ІОС, на ступінь свідомої включеності в ІОС суб'єктів освітнього процесу.

 • Оцінювання ОІС.JPG
 • Оцінювання ОІС1.JPG

За розробленними мною критеріями оцінювання дала оцінку якості створення ресурсів і прийшла до висновку, що використання інформаційно-освітнього середовища Університету створює необхідні умови для нас студентів, як учасників ІОС Університету , щоб кожен з нас став успішною інтелектуально і творчо розвиненою особистістю, яка б вільно володіла високою інформаційною культурою і була спроможною жити в інформаційному суспільстві.

Завдання №2. Розробка гугл-календаря для співробітників

Mcaticon yell.png
Гугл-календарь для співробітників компанії TSI на квітень

Google Календар - сервіс для планування зустрічей, подій і справ. Він дозволяє задавати час зустрічі, створювати повторювані заходи, встановлювати нагадування, а також запрошувати інших учасників (їм висилається повідомлення по електронній пошті)

Календарь квітень.JPG

Завдання №3. Проведення семінару (тренінгу) для співробітників з використання ІКТ

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Тема: «Інтернет-технології та проектування WEB-додатків»
Мета. Надати учасникам семінару основні відомості про WEB-додатки. Визначити принцип роботи WEB-додатків. Здійснити порівняльний аналіз систем та платформ для створення WEB -додатків. Навчити навичкам розробляти WEB-додатки. Звернути увагу, що актуальним у сучасній веб-розробці є адаптивний дизайн та швидка взаємодія веб-браузера з сервером на основі інтернет технології.

Презинтацію можна переглянути тут mindmeister 
Інструкція mindmeister.JPG

СеминарTSI.jpg

Завдання №4. Методичні рекомендації

Mcaticon yell.png
Рекомендую:
 • розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації компанії на постійній основі;
 • команда повинна складатися з людей, що володіють всіма необхідними для проекту навичками і знаннями. Всіх їх повинно об’єднувати почуття приналежності спільній справі, вони повинні всіляко підтримувати один одного;
 • в робочих приміщеннях повинні бути інформативні постери та інші наочні посібники, які показували б статус проекту та іншу інформацію про виконану роботу;
 • люди не повинні бути виснажені роботою, їм треба зберігати свіжість і енергійність, щоб фокусуватися на завданнях і вміти ефективно їх вирішувати. Отже, треба жорстко обмежити понаднормову роботу, так щоб у кожного залишався час і на особисте життя. У колишньої версії методології це називалося «прийнятний темп розробки»;
 • проведення круглих столів, семінарів -практикуми -майстер класи;
 • поділ передовим досвідом із колегами;
 • курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 • індивідуальні консультації за запитом.

Завдання №5. Презентація та оцінювання виконаних завдань