Широкова Ірина Андріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Широкова Ірина Андріївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

Система регулювання видавничої галузі України: сучасні тенденції

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Шпак Віктор Іванович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Широкова, І. А. (2023). Благодійні видавничі проекти в Україні як засіб популяризації книг. Обрії друкарства, (2(14), 79–89. https://doi.org/10.20535/2522-1078.2023.2(14).291585

Статті у закордонних виданнях

Монографія «Prospective directions of scientific and practical activity» ISBN 979-8-9866959-2-1 DOI: 10.51587/9798-9866-95921-2023-011 (сертифікат)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Bondar, Y., Shpak, V., Nabrusko, V., Horbenko, H., & Shyrokova, I. (2024). National security and information in the early modern state: the case of Ukraine. Amazonia Investiga 13 (73), 241-251. https://doi.org/10.34069/AI/2024.73.01.20

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. VII Міжнародна науково-практична конференція «Science, trends and modern methods of solving problems»
  2. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Креативні індустрії: сучасні тренди" (сертифікат)
  3. Міжнародна науково-практична онлайн-конференції "Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки" (сертифікат)
  4. ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова школа Р. Іванченка" (сертифікат)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

E.C. Programme “ERASMUS PLUS”, Італія, University of Foggia, 01 лютого 2024 р. - 01 лютого 2025 р.