Шипіленко Олена Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шипіленко Олена Сергіївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Підтримка життєстійкості внутрішньо переміщених сімей з дітьми громадськими та благодійними організаціями

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петрочко Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Монографії та інші публікації

 Реформування системи інституційного догляду і виховання дітей. Посібник. / Упорядники матеріалів: Галина Постолюк, канд. пед. наук, Ольга Мороз. - Київ, 2020. - 566с.

 Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С. - К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, вид.дім „ЕКМО”, 2008. – 160 с.

 Посібник для тренера «Підготовка кандидатів в прийомні батьки і батьки-вихователі» / За загальною редакцією доктора педагогічних наук Г.М. Лактіонової Автори-упорядники української версії: Т.Ф. Алєксеенко, А.Ф. Андрейчак, Т.В. Войцах, А.В. Гулевская-Черныш, І.Д. Звєрєва, О.А. Калібаба, А.В. Калініна, Т.В. Комар, Г.М. Лактіонова, І.М. Пінчук, С.Л. Покидов, Г.О. Притиск. К.О. Ржевська, І.В. Ченбай, А.М. Шеламкова, О.В. Шершень, О.С. Шипіленко. - Київ, 2006 Київ, 2006

 Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу «Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі» / За загальною редакцією доктора педагогічних наук Г.М. Лактіонової Автори-упорядники української версії: Т.Ф. Алєксеенко, А.Ф. Андрейчак, Т.В. Войцах, А.В. Гулевская-Черныш, І.Д. Звєрєва, О.А. Калібаба, А.В. Калініна, Т.В. Комар, Г.М. Лактіонова, І.М. Пінчук, С.Л. Покидов, Г.О. Притиск. К.О. Ржевська, І.В. Ченбай, А.М. Шеламкова, О.В. Шершень, О.С. Шипіленко. - Київ, 2006

 Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / Автори-упоряд.: Г.М. Лактіонова, Ж. В. Петрочко, А.В. Калініна та ін.; За заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж. В. Петрочко. -К.: Науковий світ, 2006. - 270 с.

 Реалізація права дитини на сімейне виховання: досвід, проблеми, перспективи: 36, матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Упоряд.: О. С. Шипіленко, А. В. Гулевська-Черниш. - К.: Наук, світ, 2006. - 159 с.

Неформальна освіта (вибрана)

 Квітень-Червень 2023, КПТ- модель плекання стійкості (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Україна)

 Березень 2017, Навчальний курс «Розвиток дітей: соціальна емоційна підтримка та благополуччя» (Міжнародний тренінговий центр «The Golda Meir Mashav "Carmel" (MCTC), Ізраїль)

 Червень, 2015. "Етичні принципи надання гуманітарної допомоги" (Diakonie Katastrophenhilfe, Україна)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

2022

Назва проекту: «Strengthening resilience and improving mental health of children in Ukraine through training program for education professionals on trauma»,

Грантонадавач: BMZ via ChildFund Deutschland

Мета проекту: To strengthen resilience and improve mental health / psychosocial wellbeing of kindergarten and elementary school aged children in Ukraine via the implementation of a post-crisis trauma training program for education professionals.

2023

1. Назва проекту: Integrated humanitarian response for conflict affected Ukrainians and third country nationals in Ukraine, Poland, Moldova and Romania

Грантонадавач: German Federal Foreign Office (GFFO) via Diakonie Katastrophenhilfe

Мета проекту: To ensure safety, dignified living conditions, protection and self-reliance of most vulnerable persons affected by the war in Ukraine.

2. Назва проекту: Circle of Power: Programs to Support the Physical and Psychosocial Health of Families with Children in Times of War

Грантонадавач: Brot für die Wielt

Мета проекту: 1. Children and their parents are equipped with information about ways to save their physical and psychosocial health and obtained safe behavior and resiliency skills. 2. Social-prevention program and psychosocial support programs developed within the project are anchored in the formal and informal education sector of Ukraine.

Міжнародне стажування

 Травень 2018, Навчальний візит «Стати успішним: Збільшення участі випускників альтернативної опіки у громадському житті та громадянському суспільстві» (International Foster Care Organization (IFCO), Ірландія)

 Лютий 2014, Навчальний візит «Надання гуманітарної допомоги і психологічної підтримки ВПО» (Diakonie Katastrophenhilfe, Туреччина)

Академічна мобільність

Додаткова інформація

Досвід роботи з 2004 року

Січень 2014 - теперішній час. Всеукраїнська благодійна організація "Український фонд "Благополуччя дітей", керівниця проектів: «Благодійна допомога ВПО та найбільш вразливим родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні", «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в Інтернеті», "Допомога у підготовці до холодів сім'ям з дітьми, які постраждали від війни".

Січень 2019 – 2021. Експерт проекту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області», що впроваджувався на замовлення Мінсоцполітики консорціумом у складі Oxford Policy Management Limited (Велика Британія), Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» Україна, COC Кіндердорф Інтернешнл та Українського фонду «Благополуччя дітей» за фінансування Світового банку.

Листопад-лютий 2020. Залучений експерт у проекті «Підготовка до трансформації дитячого закладу в м. Сєвєродонецьку та реагування на виклики, пов’язані із захистом дітей від COVID-19», що впроваджувався Міжнародною благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» Україна.

Вересень 2008 – грудень 2013. 1,Інк.–Україна. Заступник керівника проекту «Розвиток».

Листопад 2006 – вересень 2008. Благодійна організація «Надія і житло для дітей». Менеджер з розвитку соціальних послуг, менеджер з впровадження політики захисту дітей.

Квітень 2004 – Листопад 2006. Християнський дитячий фонд. Асистент проекту: «Реформування системи опіки над дітьми в Україні шляхом розвитку інститут прийомних сімей». Керівник проектів: «Дитинство без насильства», «Міжнародна конференція «Реалізація права дитини на сім’ю: досвід, проблеми, перспективи»