Шило Анастасія Петрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шило Анастасія Петрівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

Тема наукового дослідження

Виконавська творчість Лариси Руденко в контексті українського вокального мистецтва другої половини ХХ століття.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бацак Костянтин Юрійович, доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат історичних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • Виконавська діяльність Лариси Руденко (за архівними матеріалами)/А.П.Шило // Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Маловідомі сторінки виконавської діяльності Лариси Руденко (за архівними матеріалами) /А.П.Шило// Науково-метричний альманах «Культура і сучасність: альманах» № 2, К.: Міленіум, 2018.
  • Лариса Руденко на сцені Київської опери: вокальна творчість у повоєнні роки (за архівними матеріалами)/А.П.Шило//«Мистецтвознавчі записки» №35, К. : Міленіум, 2019.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми вокальної педагогіки та виконавства» до 150-річчя від дня народження фундатора української вокальної школи Олени Муравйової та 100-річчя від дня народження Народної артистки України та СРСР Лариси Руденко (Київ, 21 лютого 2018 р.). Тема статті-доповіді: «Маловідомі сторінки біографії Лариси Руденко (за архівними матеріалами)»
  • 8th International Sсientific Conference «Professional art education and art culture: challenges of 21st century» (Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine, 12-13 April, 2018). Subject of the article-report: «Performing activity of Larysa Rudenko (on archival materials)»
  • Міжнародна науково-творча конференція «Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність» (Київ, 20-21 листопада 2018 р.). Тема доповіді: «Особливості роботи Лариси Руденко над оперними партіями (за архівними джерелами)».
  • Третя міжнародна науково-практична конференція “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT” (Україна, Львів, 28-29 грудня 2019 р.). Тема доповіді: "Маловідомі факти з біографії Лариси Руденко ".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність