Шеменьова Юлія Володимирівна / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Шеменьова Юлія Володимирівна


Персональні дані

ПІП

Шеменьова Юлія Володимирівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Мурали у стріт-арті України: формотворення, пластичне моделювання, художньо-образні особливості

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Школьна Ольга Володимирівна доктор мистецтвознавства, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Шеменьова Ю.В. (2019). Сучасні мурали у контексті стріт-арту Марокко/ Збірник наукових праць. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям "мистецтвознавство". РДГУ.

Шеменьова Ю.В. Стріт-арт Лондона в контексті монументального живопису Англії/ Збірник наукових праць. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям "культурологія". РДГУ.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Шеменьова Ю. В. Функції мурал-арту в спаплюженому війною архітектурному середовищі Донбасу початку ХХІ століття. The 9th International conference – Science and society (February 1, 2018) Hamilton. Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. Р. 604–612.

Шеменьова Ю. В. Мурал-арт Йорданії в контексті сучасного арабського мистецтва. Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2019 р. / МК України, Київ. Національний університет культури і мистецтв; редколегія: Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О. Київ. КНУКіМ, 2019. С. 157–164.

Шеменьова Ю. В. Вуличне мистецтво як засіб спілкування з мешканцями міста. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. Міністерство культури України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ. НАКККіМ, 2019. С. 282–283.

Шеменьова Ю. В. Етностилістика в сучасному мурал-арті Мексики та Португалії. Європейський вектор розвитку українського етнодизайну. V Міжнародний конгрес, 25–27 листопада 2019 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. С. 75.

Шеменьова Ю. В. Художники-муралісти як активатори змін у культурі, суспільно-політичному та громадському житті. Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років сучасності: ідеї Баугауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті». КНУКіМ. Київ, 2–3 квітня 2020 р.

Шеменьова Ю. В. Твори Бенксі на тлі мурал-арту Близького Сходу. Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» ХДКА. Харків, 23–24 квітня 2020 р.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність