Шаповал Ольга Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шаповал Ольга Володимирівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

035 Філологія: Загальне мовознавство

Тема наукового дослідження

Міметичні лексеми східних мов: цифрові засоби ідентифікації

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

2018 р.

  1. Аналіз сучасного стану реалізації дидактичних можливостей ІКТ для навчання міметичних слів японської мови. Київський університет імені Бориса Грінченка. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, магістрантів і студентів “Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства”.

2019 р.

  1. Шаповал О.В. Вимоги до складу засобів ІКТ для навчання міметичних слів японської мови. Всеукраїнська науково-практична конференція “Питання сходознавства в Україні”. – Харків, 2019.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

2020 р.

  1. Шаповал О. В. Міметична лексика японської мови / Ольга Володимирівна Шаповал. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: "Філологія". – 2020. – №46. – С. 189–192. Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v46/part_2/47.pdf

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Київський університет імені Бориса Грінченка. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, магістрантів і студентів “Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства” (13 грудня 2018 року).
  • Всеукраїнська науково-практична конференція “Питання сходознавства в Україні”. – Харків, 2019.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня