Чумак Ярослава Ярославівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Чумак Ярослава Ярославівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

017 "Фізична культура і спорт"

Тема наукового дослідження

Фізична рекреація людей першого періоду зрілого віку з малорухомим способом життя

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Іващенко Сергій Миколайович, доктор медичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

XII Міжнародна науково-практична конференція “Advances in Technology and Science”, 16-19 березня 2021р., Берлін, Німеччина.

VII Міжнародна науково-практична конференція “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT", 21-23 березня 2021р., Київ, Україна.

Участь у вебінарі “Академічна доброчесність у спортивній науці”, 30 листопада 2021 р., Київ, Україна.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність