Чумаковська Анастасія Юріївна/Портфолiо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Чумаковська Анастасія Юріївна

Рік вступу

2023

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

"Громадсько-політична і редакційно-публіцистична діяльність Романа Рахманного (1937-2002)"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Студії з інформаційної науки, соціальних комунікацій та філології в сучасному світі» на базі Маріупольського державного університету, , 26 жовтня 2023 року.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Науково-методичний семінар «Архівні фонди особового походження: науково-методичні засади проведення експертизи цінності документів та створення науково-довідкового апарату до фондів особового походження». Організатори: Державна архівна служба України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України у співпраці з Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського НАН України та Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність