Чубко Роман Леонідович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Чубко Роман Леонідович

Рік вступу

2022

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Тема наукового дослідження

Програмування фізкультурно-оздоровчих занять кросфітом з чоловіками зрілого віку

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Білецька Вікторія Вікторівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ІІІ Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ» 10 листопада 2022 року м. Київ.

4th International Online Conference"Health, physical education and sport: perspectives and best practices". May 16-17, 2023, Kyiv, Ukraine.

Х Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВIД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 15 грудня 2023 року, м. Київ, Україна

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність