Чорний Богдан Олегович/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Чорний Богдан Олегович

Рік вступу

2023

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

"Еволюція міського простору Криму у тревелогах іноземних мандрівників кінця XVIII - першої половини XIX ст."

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Чорний Б.О. Міста Криму у тревелогах іноземних мандрівників кінця XVIII - першої половини XIX ст.Актуаліні дослідження суспільних наук: Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції, м. Умань, 28 березня 2023 р./Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Умань. Візаві, 2023. С. 221-224.
  • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ» 15 листопада 2023 р., Маріупольский державний університет.
  • ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Українська минувшина: війни за ідентичність і незалежність", 20 квітні 2023 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.
  • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених із міжнародною участю «Українська минувшина: війни за ідентичність і незалежність», 25 квітня 2024 р., Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність