Черкасова Анастасія Андріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Черкасова Анастасія Андріївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

"Психологічні чинники формування резильєнтності в осіб юнацького віку"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Циганчук Т. В., Черкасова А.А. Феномен патріотизму в уявленнях українців. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (20). с. 80-85. ISSN 2078-2128 https://www.researchgate.net/publication/340526105_FENOMEN_PATRIOTIZMU_V_UAVLENNAH_UKRAINCIV

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

1. THE ABILITY OF YOUNG PEOPLE TO SELF-REGULATE EMOTIONS AS MENTAL HEALTH SIGN, (Mariia S. Kanibolotska, Marharita A. Dergach, Neonila V. Partyko, Anastasiia Cherkasova, Oleg Blinov, Olga Litvinova, Daniela Dumitru) Wiad Lek. 2021;74(11 p.I):2806-2811. DOI: 10.36740/WLek2021111 22

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Неформальна освіта

1. 08.10.2020 - 26.11.2020 - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за Дослідницьким модулем (30 годин/1 кредит ЄКТС)

Черкасова.jpg

2. 05.04.2021 Вебінар компанії Clarivate."Відповідальна наукометрія"

Clarivate 5.04.jpg

3. 06.04.2021 Вебінар компанії Clarivate."Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання"

Clarivate 6.04.jpg

4. 07.04.2021 Вебінар компанії Clarivate."Web of Science у новому інтерфейсі"

Clarivate 7.04.jpg

5. 08.04.2021 Вебінар компанії Clarivate."Презентація здобутків науковця"

Clarivate 8.04.jpg

6. 09.04.2021 Вебінар компанії Clarivate."Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора"

7. 07-17.07.2021 - "Методологія і статистика в психологічних дослідженнях" (20 годин)

8. 12.07-19.07.2021 - Polish language courses (15 годин)

9. 27.12.2021 - Курс "Академічна доброчесність в університеті"- розроблений НаУКМА-онлайн та ГО ЕлібУКР за підтримки фонду Відродження (ВУМ-online)

АД ВУМ.jpg

10. 02.01.2022 - Курс "Цифрова безпека та комунікація в онлайні" (ВУМ-online)

ЦБК ВУМ.jpg

Участь у заходах (конференції, тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи, у т.ч. закордонних тощо)

1. Проведення майстер-класу на тему: "Принцип community в освіті. Що мені може дати ЗВО?" (30.10.2020). Дні кафедри практичної психології online Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (19.11.2020). Участь у круглому столі "Особистісне та свідомісне становлення людини в умовах суспільних трансформацій". Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сертифікат Черкасова конференція.jpg

3. Черкасова А.А. Резильєнтність як одна з головних навичок людини ХХІ століття. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму "Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін" (7-12.12.2020), Суми. С.197-199

Cherkasova Sumy.jpg

4. Онлайн-вебінар Валентини Паробій на тему "Побудова резилієнтності за 4 кроковою моделлю Падескі" (13.01.2021), УАКПТ.

5. Онлайн-вебінар Олени Костенко на тему "Навіщо нам фінансова мрія і як її перетворити у ціль?" (27.01.2021), Київський університет імені Бориса Грінченка.

6. Онлайн-тренінг програми "АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ" (11.02 - 12.02.2021). Організатори: British Council Україна, Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації.

Active citizens Cherkasova.jpg

7. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (19-20.03.2021). Участь у конференції та модерація роботи конкурсу наукових проєктів за напрямами:«Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та наукової етики», «Наука та культура: збереження та популяризація історико-культурної спадщини», «Наука та ІТ: інформаційна грамотність в умовах становлення мережевого суспільства», Київський університет імені Бориса Грінченка.

KUBG march conf.jpg

8. Черкасова А.А. Резильєнтність як предмет дослідження у сучасних закордонних працях про особистість. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Молодь у психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія" (22-23.04.2021), Суми.

Etno Certificate.jpg

9. The 7th Scientific Conference «Public health – social, educational and psychological dimensions» organized by Lublin Catholic University of John Paul II in the field of mental health. Тези опубліковані у збірнику наукових праць."A brief overview of the definition of resilience and the factors of its formation", Lublin (Poland), 2021

PL conf.jpg

10.V International conference of mental health care: Global challenges of XXI century, 21-23.10.2021, Italy, "The ability of young реорІе to selfregulate emotions as Mental Health sign"

Certificate Cherkasova.jpg

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

1. Подано проєкт "Заплануй себе" на конкурс проєктів соціальної дії у рамках Ideathon від Британської Ради (01.03.21)(у співавторстві з Котелевець Анастасією,аспіранткою І-го року навчання спеціальності 231 “Соціальна робота”, Кулик Дар’єю, аспіранткою І-го року навчання спеціальності 053 “Психологія”, викладачем кафедри практичної психології Інституту людини та Файдюк Оленою - аспіранткою ІІ-го року навчання спеціальності 231 "Соціальна робота", завідувачем кабінетом соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини )

2. Подано проєкт "Віднови себе" на конкурс проєктів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (19 - 20 березня 2021 року) (у співавторстві з Котелевець Анастасією, аспіранткою І-го року навчання спеціальності 231 “Соціальна робота”)

3. Подано проєкт "Selfcare" на конкурс проєктів соціальної дії (ПСД) для учасників локальних тренінгів і таборів “Активні Громадяни” від Британської Ради (15.02.21)

Міжнародне стажування

Бібліотечне наукове стажування на кафедрі психології емоції та мотивації, Інституту психології Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми "Методологія наукових досліджень у соціальних науках. Сучасні європейські стандарти", 12.07-15.08.2021, Люблін, Польща.

Стажування.jpg

Академічна мобільність

July 2021 “PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff", The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin (Poland)

Громадська активність

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту людини (2020-по теперішній час)