Чабан Ярослав Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Чабан Ярослав Сергійович

Рік вступу

2022

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Повсякденне життя робітників Південної України на матеріалах м. Єлисаветграда (1876-1914 рр.), (протокол Вченої Ради №2 від 30 березня 2023 р.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Неформальна освіта

 1. «Академічна доброчесність в університеті». Міжнародний фонд відродження. (3 години, 0.1 кредит ЄКТС). Посилання: https://drive.google.com/file/d/1wt5IiY9g-wh_FhoQ5dVfmf18JkWSnREh
 2. «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R». Prometheus. Посилання: https://certs.prometheus.org.ua/cert/90233950c63a4823bd1887da2ac566df, https://drive.google.com/file/d/1sVQLnrSHmIhIsw41qr_hQ7dQGHzWm1kW
 3. «Візуалізація даних». Prometheus. Посилання: https://certs.prometheus.org.ua/cert/61651a828b4a46f7a5fbd21cc08eeaf1, https://drive.google.com/file/d/1rqHTsYlEuHXZd5vlaU4486zuLzQFu2lm
 4. «Датааналітик. Вступ до Excel». Дія Освіта. (0.1 кредит ЄКТС). Посилання: https://drive.google.com/file/d/18w6uuvVyQMHX1IfmzLVBNy-AGfv9rYZ8
 5. «Датааналітик. SQL та Power BI». Дія Освіта. (0.1 кредит ЄКТС). Посилання: https://drive.google.com/file/d/1LEJ58nwcGi2yC6SSxbxxnh90nqz01O5p
 6. «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?». Prometheus. (20 годин, 0.7 кредиту ЄКТС). Посилання: https://certs.prometheus.org.ua/cert/ba6c16b40ea341d69f4ea02ba323daa3, https://drive.google.com/file/d/1x4A0ekyh5BtojyP6iJgJTXgMjCIC1zFO
 7. «Наукова комунікація в цифрову епоху». Prometheus.(90 годин, 3 кредита ЄКТС). Посилання: https://certs.prometheus.org.ua/cert/f269527afdfc4d91b9dbd717e28824eb, https://drive.google.com/file/d/1FW0d9z4K5hnro9BOkPA2QA1__E7gynvm
 8. «Початок роботи з ChatGPT». Prometheus. Посилання: https://certs.prometheus.org.ua/cert/961133f1e72a4ecda84d87f24e4c4aed, https://drive.google.com/file/d/16st7ItyCiw4TbgvJxQtohWvq0rSpS9Y6
 9. «Цифрові комунікації в глобальному просторі». Prometheus. Посилання: https://certs.prometheus.org.ua/cert/f33013df4b9c45e7b3aa0e85623d9ac1, https://drive.google.com/file/d/1ArCKmHfAup_4taEru9acPCs2OHwR6nV7
 10. «ChatGPT для підвищення власної ефективності». Дія Освіта. (0.1 кредит ЄКТС). Посилання: https://drive.google.com/file/d/1lUUBkJ6sER4bqxBkmksPAegZdqmelCSg
 11. «Odesa: Jews in the Modern World». Coursera. (13 годин). Посилання: https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/23RMRPYT8BP5, https://drive.google.com/file/d/1hXysIPtxilez93bjaYJSXlsq648FOlwF
 12. «The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910». Coursera. (15 годин). Посилання: https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/HW842RQJ2JN2, https://drive.google.com/file/d/1L0OqQvE2d4qWWwvPGSNjDn71QQRwE704
 13. «Classical Sociological Theory». Coursera. (13 годин). Посилання: https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/NLAGE99NZJN6, https://drive.google.com/file/d/1i_pbKs4iIEJlIEIy10qLcJcwdBTF98ee