Цифра

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Цифра, -ри, ж. 1) Цифра. 2) мн. Особаго рода вензеля на брюкахъ или верхней одеждѣ изъ нашитыхъ снурковъ. Гол. Од. 79.

Сучасні словники

Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980)

ЦИ́ФРА, и, жін. 1. Знак, що позначає число. Цифри та латинські літери прудко чергувалися і або роздималися в іще ширші формули, або.. значно скорочувалися (Агатангел Кримський, II, 1972, 204); П'ять цифр І кілька букв: то номер телефону І прізвище таке болюче рідне... (Максим Рильський, II, 1960, 324); Куля влучила в крайнє коло мішені, позначене цифрою — 1 (Іван Багмут, Служу Рад. Союзу, 1950, 35); // Кілька знаків, що позначають одне (складне) число. Не знаю, через що, але остатня цифра (200) здалась декому несподіваною (Леся Українка, V, 1956, 250). ▲ Римські цифри див. римський. 2. розм. Число, кількість чого-небудь. О зміні годин і о їх порядку не мав [Тимофій] найменшого поняття, тому ляпнув мені першу-ліпшу цифру, котра прийшла йому на розум, не піклуючися о наслідках (Гнат Хоткевич, II, 1966, 387); — Коли взяти основу, на якій будуються взаємини держав, — матеріальну заінтересованість, а конкретніш — суму капіталовкладень у нашій вугільній, сталеварній промисловості, — цифри аніяк не промовляють на користь Німеччини (Андрій Головко, II, 1957, 485); // Показник чого-небудь, виражений у числах. Факти і цифри нашого зростання, ..трудове і політичне піднесення, викликане підготовкою до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, є переконливим виявом високої ідейності радянських людей (Комуніст України, 12, 1968, 4); — Давайте полічимо.. Скільки дасть вам десятина зерна? — Це коли як. В один рік дасть більше, а в інший і зерна може не повернути, — зітхнув Данило Білоус. — Я середню цифру беру (Михайло Стельмах, I, 1962, 370); // Сума, певна кількість грошей. Можуть заплатити Вам [за віньєтку] 15—20 руб. (звичайно, 20). Хоч це дуже мізерна цифра й мені соромно писати Вам про всю історію, а все ж я звернувся до Вас (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 447); Я тобі 13-го пришлю.. цифри, скільки іменно йде на нас грошей у місяць, бо тоді я зведу докупи всі свої розрахунки (Леся Українка, V, 1956, 130); Поволі обводить поглядом [Салоган] переселенців і мало не на кожному обличчі бачить не тільки риси, але й цифру останнього боргу (Михайло Стельмах, I, 1962, 23). ♦ Астрономічні цифри див. астрономічний; Контрольні цифри — кількісні показники, що встановлюються на певний строк завдання при плануванні народного господарства. Контрольні цифри розвитку народного господарства на наступне семиріччя наочно показують, що семирічний план являє собою нове яскраве втілення ленінської генеральної лінії партії на переважний розвиток важкої індустрії (Комуніст України, 1, 1959, 2); Кругла (кругленька) цифра: а) цифра, вирахувана приблизно, з відкиданням дрібних одиниць лічби; б) велика, значна кількість, сума. — Проблема складна, — мовив він задумливо. Лишається [укласти бетону] понад дев'яносто тисяч кубометрів. Цифра кругленька, це п'ятнадцять-двадцять тисяч на місяць (Гордій Коцюба, Нові береги, 1959, 421); Цифра справна див. справний.

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка

Цифра, -ри, ж. 1) Цифра. 2) мн. Особаго рода вензеля на брюкахъ или верхней одеждѣ изъ нашитыхъ снурковъ. Гол. Од. 79.

Іноземні словники

Словари и энциклопедии на Академике

цифра это: ТолкованиеПеревод

цифра ЦИФРА ы, ж. chiffre m., нем. Ziffer <араб. 1. Знак, обозначающий число. БАС-1. Мы уселись посредине залы возле ломберного стола; дядя чертил на нем с большим вниманием какие-то цифры и непонятные мне знаки. В. Одоевский Саламандра. ЦИФРА Один немецкий математик как-то сказал: "Математику как науку придумали люди, но цифра - это дар божий". РЯЗ 2003 2 35. 2. Несколько знаков, обозначающих одно (сложное) число. - Пойдем, пойдем, - отвечал Иван Яковлич, подхватывая Лепешкина под руку; рядом они очень походили на цифру десять. Мамин-Сиб. Привал. миллионы. <Ефим Кузьмич> на листе бумаги, застилавшем стол, крупно написал цифру 18. Кетлинская Дни нашей жизни. Отчего происходит путаница между словоупотреблением цифра и число? "- спрашивает наш читатель. . Наш учитель математики не любил, когда ребята путали понятия цифра-число, и когда кто-нибудь говорил: "Получается большая цифра", - Николай Михайлович неизменно парировал: "А ты пиши мельче, тогда цифры будут маленькие!" НИЖ 2003 4 133. 3. разг. Число, количество. БАС-1. Как ни пышны были цифры, представляемые такими источниками доходов, как штрафы за проступки, пошлины с конкурсных дел, пошлины с национальных слабостей, государственные финансы не могут от них поправиться. Черныш. Гос-во и водка. Привоз <шерсти> .. на этой цифре держится до сего времени. Обзор ман. пром. 1862 1 210. Как ни велики однако приведенные цифры смертельных "опитий" и случаев алкоголизма в Петербурге, - оне только указывают на свирепость пьянства периодического, именно праздничного, а не на его хроничность, если так можно выразиться. Набл. 1885 4 1 318. || Сумма, известное количество денег. БАС-1. Я никогда не бывал груб с той, с которая мне надоела, мы расставались без мелодраматических сцен. Я спрашивал "сколько?" Мне называли цифру, подписывал чек и ... fini. Лазаревский Одиночество. // Л. 171. Затем им преподносят разные серебряные кофейники и чайники, собирая на это деньги по подписке, причем всякий, прежде чем выставить цифру пожертвования и подписать свое имя, напряженно просматривает предшествующие цифры и и подписи и наконец, скрепя сердце, выставляет цифру, не соответствующую его непосредственному желанию и форсирующую его бюджет. СВ 1896 3 2 72. 4. устар. Цифр а, м. Тайнопись, в которой вместо букв пишутся цифры; шифр. БАС-1. И когда те реляции будут с цыфр разобраны, то обявить об них Колегию, кто случится. Инструкция 11. 4. 1720. // ЗП 1 522. Между письмами из Гданска перехвачен один штафет, .. однако ж в цифре, коего здесь никто дешифровать не нашелся в состоянии. 1761. Румянцев Бум. 1 411. Во тьме ночной они как воры Ведут свои переговоры. измену ценят меж собой, слагают цыфр универсалов, Торгуют царской головой. Пушк. Полтава. Цифровой ая, ое. Цифровые данные разных кораблей. В. Трубецкой Зап. кирасира. // НН 1991 20 57. - Лекс. Вейсманн 1731: цифра; САН 1847: цы/фра; Даль-3: цы/фра, ци/фра; Уш. 1940: ци/фра.

Ілюстрації

Цифра 1.jpg Цифра 2.jpg Цифра 3.jpg

Медіа

Див. також

Цікаво знати