Цис Юлія Олегівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Цис Юлія Олегівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія ("Германські мови")

Тема наукового дослідження

Авторська і персонажна перспективи в англомовній комедійній п'єсі ХІХ-ХХ ст.: лінгвостилістичний аспект

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Чеснокова Ганна Вадимівна, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Tsys, Y. (2019). Лінгвостилістичне дослідження перспективи в драмі на матеріалі п’єс О. Уайльда. Studia Philologica, (1), 88-94. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2018.10.12

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (м. Київ, 14 грудня 2017р., Київський університет імені Бориса Грінченка);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання» (м. Київ, 26-27 січня 2018 р., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського );
  • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (м. Одеса, 23-24 березня 2018 р., Міжнародний гуманітарний університет);
  • II Міжнародна науково-практична конференція з проблем «Теоретичної та прикладної лінгвістики» (м. Київ-Білосток, Україна-Польща 16-17 листопада 2018р., Київський університет імені Бориса Грінченка);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» (м. Бая-Маре, Румунія 21-22 січня 2018 р., North University Centre of Baia Mare Faculty of Letters);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Філологія : сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (м. Запоріжжя, Україна 15-16 лютого 2019 р., Класичний приватний університет);
  • Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м.Переяслав-Хмельницький, Україна 28 вересня 2019 р., Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди);
  • Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика сучасної науки та освіти» (м.Дніпро, Україна 29-30 листопада 2019 р., Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність