Ципанов Сергій Олександрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Ципанов Сергій Олександрович

Рік вступу

2023

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

Постколоніальне прочитання творів масової літератури (на матеріалі детективів Агати Крісті)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Жигун Сніжана Віталіївна (Доктор філологічних наук, доцент)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Конференція «Художні феномени в історії та сучасності», організований Кафедрою романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  • Конференція «Літературний процес: територія пам'яті», організований Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність