Цимбалюк Світлана Миколаївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Цимбалюк Світлана Миколаївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ АКАДЕМІЧНОГО УСПІХУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Доктор педагогічних наук, професор Братко Марія Василівна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Братко М., Цимбалюк С. Актуальний стан та тренди вищої освіти США. Інноваційна педагогіка. Вип. 64. Том 1. 2023
 • Цимбалюк С. Дослідження діяльності Центрів академічного успіху (ACADEMIC SUCCESS CENTERS) в університетах США: базові поняття. Актуальнi питання гуманiтарних наук. . Вип. 67, том 2, 2023
 • С. Цимбалюк, «Особливості діяльності центрів академічного успіху в університетах США», Освітологічний дискурс, вип. 2(41), с. 307–324, Чер 2023.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • 14.12.2023 - Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференції (з міжнародною участю) «Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи». м.Київ. Тема. Досвід вивчення іноземної мови в Центрах академічного успіху (Academic Success Centers) в університетах США.
 • 07-08.11.2023 - Світ дидактики: дидактика у сучасному світі. м.Київ. Тема. Додаткове навчання (Supplemental Instructions) – провідна технологія покращення навчальних успіхів у Центрах академічного успіху (Academic Success Centers) в університетах США.
 • 10.05.2023 - VІІІ Міжнародна конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», КНУТД. Тема: Організація роботи з абітурієнтами та першокурсниками у Центрах академічного успіху (Academic Success Center) в університетах США.
 • 11.04.2023 - VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ТА МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ», КНУТД, Тема: Менторство як форма підтримки студентів закладів вищої освіти США.
 • 24.03.2023 - VІ Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція «ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Тема: Академічний коучинг як освітня технологія забезпечення навчальної підтримки студентів в університетах США.
 • 17.02.2023 - ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ» УДУ імені М.Драгоманова, Київ. Тема доповіді: Тьюторинг як інструмент удосконалення навчальних досягнень та підготовки до професійної діяльності студентів у центрах академічного успіху у США.
 • 15.12.2022 - Мультидисциплінарний науковий часопис «Нотатки сучасної науки», №3. Наукова публікація в рамках проведення науково-практичної конференції

«Актуальні питання сучасної науки: історія, теорія, практика», участь дистанційна. Публікування тез. Тема. Різновиди академічної підтримки в центрі академічного успіху Гарвардського університету (США).

 • 04.11.2022 - Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика та міжнародна освіта 2022: виклики та перспективи в умовах турбулентності світу». Публікування тез. Тема. Основні напрямки діяльності центрів академічного успіху в університетах США (Academic Success Center).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність