Цивільний захист

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Загальні відомості

Назва дисципліни

Цивільний захист

ОКР

магістр

Напрям підготовки

8.01010101 Дошкільна освіта; 8.01010201 Початкова освіта; 8.01010601 Соціальна педагогіка; 8.01020101 Фізичне виховання; 8.02020401 Музичне мистецтво; 8.02020501 Образотворче мистецтво; 8.02020701 Дизайн; 8.02030201 Історія; 8.02030301 Українська мова і література; 8.02030302 Англійська мова і література; 8.02030305 Літературна творчість; 8.03010301 Практична психологія; 8.04030201 Інформатика; 8.04030203 Соціальна інформатика; 8.18010021 Педагогіка вищої школи.

Курс

6

Автор

Полковенко Ольга Володимирівна

Посилання на курс

http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=122

Анотація

Вивчення дисципліни «Цивільний захист» передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений одним модулем, який включає 3 теми та додаткову тему для самостійного опрацювання. Кожна тема складається з теоретичної та практичної частини та тестового контролю.

Теоретична частина містить: 1. структуровані лекційні матеріали; 2. мультимедійні презентації лекцій; 3. додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, відеоматеріали тощо.

Практична частина. До кожної практичної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань.

Завдання для самостійної роботи. В цьому розділі розміщений теоретичний матеріал,що складається з структурованих лекційних матеріалів, мультимедійні презентації лекцій, та додаткових електронних навчальних матеріалів.

Практичні завдання для самостійної роботи сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.

Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано індивідуальні завдання, тести для самоконтролю, опитувальник за допомогою контрольних запитань, контрольні запитання, навчальний та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Цивільний захист» сприяє фундаментальній професійній підготовці магістрів,зокрема засвоєнню новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій,їх ліквідації та захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей.

Сертифікація

наказ №648 від 16.12.2013р.