Хіхлушко Богдан Сергійович/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Хіхлушко Богдан Сергійович

Рік вступу

2020

Спеціальність

Філологія

Тема наукового дослідження

Автор і протагоніст лірики Юрія Іздрика в контексті сучасного літературного процесу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філософських наук, доцент кафедри

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

«Голос «Еклезіяста». До проблеми комунікативних структур у ліриці» у «Синопсис: текст, контекст, медіа», том 29, №3 (2023)

«Буття і смерть автора: від найдавніших часів до постмодернізму» у Літературний процес: методологія, імена, тенденції №21 (2023)

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання». 16-17 листопада, 2023 року. Тема доповіді – «Нова чуттєвість суб’єкта лірики Юрія Іздрика у контексті антиколоніалізму»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність