Хохлов Денис Костянтинович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Хохлов Денис Костянтинович

Рік вступу

2023 р.

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Повсякденне життя кримських татар у ХV–ХVІІІ ст.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Щербак Віталій Олексійови - доктор історичних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Подано грантову заявку до Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського (Польща) за програмою «Badaj na Ukrainie» (Досліджуй в Україні). Метою було проведення комплексного дослідження за темою проєкту «Історія та культура кримських татар у польському науковому дискурсі: підходи, образи та стереотипи».

Міжнародне стажування

Академічна мобільність