Хорошун Катерина Юріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Хорошун Катерина Юріївна

Рік вступу

2022

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Корейська популярна культура як чинник формування самосвідомості в юнацькому віці

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Столярчук Олеся Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Фурман, Вікторія Вікторівна та Хорошун, Катерина Юріївна (2021) Психологічні особливості субкультури кей-поперів в умовах сучасної інформатизації суспільства Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster (2). с. 65-66. ISSN 978-3-471-37238

Хорошун К. Ю. Корейська поп-культура як чинник формування самосвідомості. ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 2022. URL: https://doi.org/10.36059/978-966-397-286-2-38

Хорошун К. Ю. K-POP ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Publishing House “Baltija Publishing”. 2024. С. 15-18. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-403-0-3.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність