Хоменко Володимир Ігорович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Хоменко Володимир Ігорович

Рік вступу

2023

Спеціальність

053 "Психологія"

Тема наукового дослідження

"Психологічні особливості статево-рольової ідентифікації дітей з розладами аутистичного спектра"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Каліщук Світлана Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент

Сертифікати про здобуту неформальну освіту

1) Тренінг «Psychological first aid, self-care and mitigation of burn-put and compassion fatigue for care-providers», (12 год.) Ізраїльска коаліція травми, листопад 2023 (сертифікат FB 964867)

VK ITC 2023.jpg

2) Навчальний курс «Concepts and Methods in Perception Science» («Концепції та методи в нейронауці сприймання»), 12 год, 0,5 ECTS. Ecole normale supérieure, Париж, Франція, 2023

Khomenko neuro.png
3) Курс підвищення кваліфікації «Вступ до афірмативної терапії. Теорія та практика», (20 акад.год., 0,7 ECTS), Центр практичної психології «Happy Life», 10.03.2024
Affirmative KV.png
4) Курс підвищення кваліфікації "Principle of intervention with persons and groups experiencing traumatic responses" (36 год.), Ізраїльська коаліція травми; здобуто кваліфікацію фасилітатора тренінгових програм Ізраїльської коаліції травми в Україні (сертифікат FB 964867)
Khomenko ITC.png

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1) Каліщук С.М., Хоменко В.І. Генеза поняття ідентифікації в контексті соціально-психологічних досліджень. Статтю прийнято до друку у випуску 61/2024 наукового журналу «Габітус/Habitus»

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1) ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психологічне здоров'я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи" (PHPCPGMRRP), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 29.03.2024 (онлайн). Тези на тему: "Перспективи емпіричного дослідження психологічних особливостей статево-рольової ідентифікації дітей з РАС"
Khomenko tezy.png

2) ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства", 25-29 квітня 2024 р., м. Ірпінь. Тези на тему: "Дослідження мотивів адиктивної поведінки осіб підліткового віку" (Хоменко В.І., Гора А.О)

3) ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства", 25-29 квітня 2024 р., м. Ірпінь. Тези на тему: "Сексуальні девіації та їх вплив на емоційно-вольову сферу особистості" (Хоменко В.І., Гук С.Ю.)

4) ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства", 25-29 квітня 2024 р., м. Ірпінь. Тези на тему: "Основні підходи до вивчення кризи підліткового віку" (Хоменко В.І., Богатова К.О.)

5) ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства", 25-29 квітня 2024 р., м. Ірпінь. Тези на тему: "Родина як можливий фактор формування девіантної поведінки особистості" (Хоменко В.І., Бурдун Є.О.)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Інше

1) Підготовлено до друку навчальний посібник "Патопсихологія: практикум" (Клевець Л.М., Хоменко В.І.)