Хитра Зоя Михайлівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Хитра З.М.


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Хитра Зоя Михайлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

викладач, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка

Освіта

Київський міський педагогічний коледж, спеціальність „Вчитель початкових класів, вчитель німецької мови”; Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, викладач біології, хімії, екології, валеології; магістр

Місце роботи

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

Тема дисертації

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях