Харченко Владислав Андрійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Харченко Владислав Андрійович

Рік вступу

2020

Спеціальність

Релігієзнавство

Тема наукового дослідження

=Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Остащук Іван Богданович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

THE CAUCASUS & ECONOMIC & SOCIAL ANALYSIS JOURNAL OCTOBER-NOVEMBER VOLUME 38 ISSUE 04 C.73-75

Культурологічний Альманах Стаття «Сучасна діяльність лютеранських церков в Україні у соціально-гуманітарній сфері
 Київські Філософські студії 2023 «ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЛЮТЕРАНСТВА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

The First International Scientific-Practical Conference "Modern Tendencies Dialogue in Multideminational Society: Religios, Legal views Islamic-Khristian Dialogue 10.10.2020

Круглий стіл: Академічна культура дослідника-гуманітарія 08.10.2020

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність