Фінанси і кредит

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Фінанси — це сукупність економічних відносин, пов'язаних з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у господарстві країни. Кредит — кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк та під відсоток. Кредит поділяють на фінансовий, товарний і кредит під цінні папери, які засвідчують відносини позики.

Fin0001-d80893bc.jpg

Характеристика напряму

Budzhet vidatk.jpg

"Фінанси і кредит" одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Де і ким може працювати випускник?

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Студенти, що закінчили інститут за фахом "Фінанси і кредит", отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для роботи:

 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;
 • у територіальних фінансових органах;
 • у Державній митній службі;
 • у контрольних фінансових органах;
 • у страхових організаціях;
 • в аудиторських фірмах;
 • у державних позабюджетних фондах;
 • у фінансових відділах і бухгалтерських службах комерційних організацій.
1410833187 finansist.jpg

Випускники можуть займати посади:

 1. директор підприємства
 2. начальник фінансового управління
 3. керівник фінансового відділу
 4. провідний фахівець відділу (департаменту, управління) тощо

Викладачі та технології навчання зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти. У нинішньому складі кафедра "Фінанси та банківська справа" має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Фундаментальна підготовка з фінансів і кредиту включає ґрунтовну фінансово-економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. До послуг студентів – спеціалізована електронна бібліотека, читальні зали, комп'ютерні класи з прямим доступом в Internet, сучасний тренажерний зал, два кафе, медпункт. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах та банківських установах регіону . Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі університету. Ми дамо Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання фінансиста, банківського службовця, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Час простих рішень і легких грошей давно минув, настав час професіоналів. Навчаючись за спеціальністю "Фінанси і кредит" Ви станете фахівцями високого класу.

Особливості роботи

Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності. Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій. Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрямки і цілі такі:

 1. Фінансово-кредитна (кредит – позика, надання грошей або товарів у борг, на умовах повернення): розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, купівля, злиття фірм).
 2. Податково-бюджетна (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат): розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 3. Інвестиційна (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і придбання цінних паперів.
 4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 5. Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям), робота зі страховими документами.
 6. Зовнішньо-економічна: економіка й організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Вимоги до індивідуально-особистісних особливостей фахівця:

 • аналітичний склад розуму;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • уважність;
 • аналітичний склад розуму
 • акуратність;
 • сумлінність;
 • посидючість, вміння багато і напружено працювати;
 • нервово-психічна стійкість;
 • рахунково-аналітичні здібності;
 • висока працездатність;
 • здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу;
 • хороша оперативна і довготривала пам’ять.

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:


Див. також