Філософія

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Мрмрмр.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

ФІЛОСОФІЯ

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

усі напрями

Курс

2

Автор

Александрова О.С., Овсянкіна Л.А.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу – формування цілісних уявлень про зародження та розвиток філософської думки, а також про сучасні філософські проблеми природи, людини і суспільства, оволодіння теорією та методологією пізнання суспіль¬ного розвитку, основними формами та методами наукового пізнання.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

  • Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:


- структуровані лекційні матеріали;

- мультимедійні презентації лекцій;

- навчальні тести до кожної теми лекції;

- додаткові електронні навчальні матеріали: відеофільми тощо.

  • Семінарські заняття. До кожного семінарського заняття надано методичні рекомендації з підготовки, список завдань для самостійної роботи та форму подання результатів їх виконання, критерії оцінювання завдань для самостійної роботи та список літератури до кожного заняття з гіперпосиланнями.
  • Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля, використано тести для самоконтролю та контрольний тест. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікація

наказ №348 від 27.06.2013 р.