Фізіологія вищої нервової діяльності

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Пнпнп.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Фізіологія вищої нервової діяльності

ОКР

«бакалавр»

Напрям підготовки

«Психологія»

Курс

2

Автор

Волковська Г.І.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу - сформувати у студентів основні поняття фізіології вищої нервової діяльності; механізми асоціативного навчання, пам’яті та індивідуальних відмінностей, потреб, мотивацій та емоцій; нейронні механізми переробки інформації в сенсорних системах.

Завдання курсу - підготувати студентів-психологів до практичної роботи з людьми, навчити користуватися знаннями для пояснення фізіологічних механізмів регулювання функцій організму.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями. У кожному модулі подано:

  • Теоретичний навчальний матеріал: структуровані лекційні та мультимедійні матеріали, додаткові відеоматеріали.
  • Лабораторні роботи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, критерії оцінювання та шаблон оформлення. Лабораторні роботи оформлені наступним чином: формулювання завдання, вхідні знання та навички, засоби та інструменти, інформаційні ресурси з активними гіперпосиланнями, порядок виконання завдань, форма подачі результатів, критерії оцінювання.
  • Самостійні завдання для першого модуля об’єднані у три групи. У кожній групі представлені різні завдання, чітка структура та шаблони виконання.
  • Модульний контроль: індивідуальне навчально-дослідне завдання, підсумкове тестування. Виконання модульної контрольної роботи проводиться поза сайтом, наведені орієнтовні запитання з кожної лекції.

Розроблений сертифікований ЕНМК «Фізіологія вищої нервової діяльності» є додатковим інформаційним засобом і направлений на оптимізацію вивчення цієї дисципліни.

Використання електронного навчального курсу допоможе студентам у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування знань про нейрофізіологічні механізми психіки; рефлекторну діяльність мозку; основні властивості нервової системи і типи вищої нервової діяльності; закономірності переробки інформації в сенсорних системах; методи оцінки властивостей нервової системи.

Сертифікація

наказ №459 від 05.10.2012р.