Фруктов Сергій Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Фруктов Сергій Сергійович

Рік вступу

2023

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ: ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ НОРМИ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри міжнародної журналістики

Наукова-дослідницька діяльність

результати, отримані у неформальній освіті:

 • участь у тренінгах "Штучний інтелект в діяльності викладача" (цифровий модуль 15 годин, виконані практичні завдання в ЕНК для закріплення отриманих знань) - 25.10.2023 року;
 • онлайн-курс "Основи AI" від Google та Projector Institute (складається з 7 модулей) https://google-ads.brandlive.com/AI-basics-by-Google/uk/home, складено тестові завдання після кожного модулю (сертифікат);
 • участь у тренінгу «Міжнародний вимір вищої освіти: інноваційні підходи в організації навчальної та дослідницької роботи» НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка http://surl.li/ojoln - 12.12.2023 року;
 • доповідь «Штучний інтелект у медіакомунікаціях: теорія та практика» на круглому столі "Сучасні комунікації, реклама та PR у медіа дослідженнях здобувачів другого і третього рівнів вищої освіти";
 • онлайн-тренінг «Штучний інтелект в роботі регіональних медіа: використання та перевірка контенту», Регіональний хаб ІМІ "Медіабаза. Чернігів" – 26.12.2023;
 • воркшоп «Використання генеративного штучного інтелекту у повсякденному житті» UGF Academy https://ugf.academy (сертифікат) – 12.02.2024;
 • лекція «Risk and Safety Concerns in Deep Networks» UGF Academy https://ugf.academy (сертифікат) – 06.05.2024;
 • участь у тренінгу «Використання цифрових інструментів на основі ШІ в науковій діяльності», Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, НДІ цифрової освіти – 21.05.2024;
 • Coursera, курс «English for Journalism» (University of Pennsylvania) 42 години, https://coursera.org/share/cf3f602336a332055613670062279aab (сертифікат) – 06.05.2024;
 • Coursera, курс «AI & Law» (Lund University, Sweden) 21 години, https://coursera.org/share/a21f7c5c8b8ab322a117ccae16b2d730 (сертифікат) - 25.05.2024.

Тему наукового дослідження затверджено Вченою радою Університету (протокол № 9 від «26» жовтня 2023 р.) Погоджено індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи з науковим керівником й затверджено Індивідуальний план аспіранта Вченою радою Факультету журналістики протокол №2 від 19 жовтня 2023 року.

Опрацьовано теоретичну базу дослідження:

 • 106 наукових публікацій з проблеми дослідження вітчизняних та іноземних авторів;
 • тематичні підбірки наукових публікацій з ресурсу https://independent.academia.edu
 • останні розробки та аналіз запропонованого закону ЄС про штучний інтелект (інформаційний бюлетень Закону про штучний інтелект ЄСSubscribe to The EU AI Act Newsletter);
 • підписка на тематичні підбірки матеріалів з теми дослідження https://www.academia.edu;
 • статті, дотичні до проблеми дослідження, за 2017-2023 рр., у журналі Digital Journalism https://www.tandfonline.com/journals/rdij20;
 • тематичні розсилки/матеріали інформаційного бюлетеню JournalismAI (проект Polis, аналітичного центру журналістики LSE, який підтримується Google News Initiative) https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/polis/JournalismAI, глобальна ініціатива, яка дає можливість новинним організаціям відповідально використовувати штучний інтелект;
 • Паризька хартія про ШІ та журналістику http://surl.li/uledd;
 • нормативно-правова база регулювання ШІ в Україні;
 • рекомендації з відповідального використання ШІ у сфері медіа (Мінцифри) https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/Рекомендації_ШІ_медіа.docx.pdf;
 • політики використання штучного інтелекту (ШІ, AI) постачальників онлайн послуг та IT сервісів;
 • редакційні політики використання штучного інтелекту (ШІ, AI) цифрових медіа.

Статті, тези, інше

 • тези доповіді «Когнітивні технології в медіа: перспективи та ризики використання» в матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Scientific research and innovation», м.Дніпро 18-19 квітня 2024 року/ Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience» (ISSN 2664-4819 (Online)), м. Дніпро, 2024. С. 212-213. http://surl.li/uleqt;
 • підготовка до друку_тез доповіді «Когнітивні технології в медіа: теоретико-методологічний аспект» в матеріалах Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокомунікаційні тенденції в медійному та науково-освітньому дискурсах», Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 22 травня 2024 року;
 • підготовка до друку двох статей у фахових виданнях: «Когнітивні технології в медіа: етичний аспект», «Штучний інтелект в медіагалузі: проблема в контексті журналістських стандартів»;
 • подано заявку щодо участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Штучний інтелект у вищій освіті: ризики та перспективи інтеграції», Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 1 липня – 11 серпня 2024 року;
 • планується участь у Міжнародній науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ, ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ», яка відбудеться 09-17 серпня 2024 року у Варненському університеті менеджменту (Болгарія), підготовка розділу колективної монографії.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у наукових заходах (конференціях тощо), у т.ч. закордонних

 • доповідь «Штучний інтелект у медіакомунікаціях: теорія та практика» на круглому столі "Сучасні комунікації, реклама та PR у медіа дослідженнях здобувачів другого і третього рівнів вищої освіти" – 29.11.2023 року;
 • участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Медіареальність у часи інформаційних війн» (9 годин), секція 1, доповідь «Когнітивні технології в цифровій журналістиці: правові норми ЄС» (сертифікат) – 15.03.2024;
 • участь у Науково-практичній конференції за міжнародної участі «Штучний інтелект як інструмент професіоналізації публічної служби» (Вища школа публічного управління/ДУ «Житомирська політехніка»), 6 годин, 0,2 кредити ЄКТС, (сертифікат) – 22.03.2024;
 • участь у дебатах «Університетська автономія: достатня чи необхідна умова для якості вищої освіти», Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, (сертифікат) – 25.03.2024;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Scientific research and innovation» 6 годин, 0,2 кредити ЄКТС, (сертифікат) – 18.04-19.04.2024; публікація тез доповіді «Когнітивні технології в медіа: перспективи та ризики використання» в Міжнародному електронному науково-практичному журналі «WayScience» (ISSN 2664-4819 (Online)) http://surl.li/uleqt ;
 • участь в Другій науково-практичній студентській конференції «Світова журналістика в епоху глобальних змін», доповідь «Штучний інтелект в медіагалузі: проблема в контексті журналістських стандартів», (сертифікат) - 21.05.2024;
 • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокомунікаційні тенденції в медійному та науково-освітньому дискурсах», 6 годин, 0,2 кредити ЄКТС, (сертифікат) - 22.05.2024; тези доповіді «Когнітивні технології в медіа: теоретико-методологічний аспект» (підготовка до друку).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність