Федчишина Анастасія Олександрівна / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Федчишина Анастасія Олександрівна

Рік вступу

2023

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Організація і зміст неформальної освіти дорослих у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Тадеуш Олена Миколаївна, к.п.н., доцентка кафедри освітології та психолого-педагогічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Участь у ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «СВІТ ДИДАКТИКИ: ДИДАКТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ» (07-08 листопада 2023 року), публікація тез "Peculiarities of the functioning of the non-formal education of adults in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland"
  • Участь у VIІІ Міжнародній Грінченківській науковій школі (для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, 04-08 грудня 2023 року)
  • Участь в Освітологічних дебатах "Конкурентоспроможність університетської освіти в умовах кризових трансформацій" у межах Огнев'юківських читань (10.04.2024)
  • Виступ з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна освіта: філософські, соціально-економічні, поведінкові аспекти» (18 квітня 2024 року) та публікація тез : "Неформальна освіта дорослих у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії: можливості адаптації переміщених українців"

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність