Федорова Світлана Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Федорова Світлана Олександрівна

Рік вступу

2021

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Тема наукового дослідження

Формування соціально-громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку в комунікативній діяльності

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Козак Людмила Василівна Доктор педагогічних наук, доцент, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. «Інноватизація дошкільної освіти: зарубіжні практики та вітчизняний досвід»

Фото

2. «ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» Файл:Стаття для портфоліо removed.pdf

3. "Проблеми партнерської взаємодії у формуванні соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку" «Вісник науки та освіти» (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») Випуск № 5(23) 2024 Файл:Стаття Вісник 5(23) - 1564-1577.pdf

Статті у закордонних виданнях

Волонтерська діяльність як засіб формування соціально-громадянської компетентності дітей у закладах дошкільної освіти

Фото

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні освітні технології в системі неперервної освіти: від дошкільної освіти до освіти дорослих (вітчизняний і світовий досвід упровадження)» з нагоди відзначення 190 річниці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; м. Київ, 20 березня 2024 року; тези «Особливості формування основ соціально-громадянської компетентності в дошкільному дитинстві».

Фото

Спікер Всеукраїнської конференції з дошкілля "Шляхи реалізації фахової майстерності педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища"

Напрям: "Забезпечення реалізації завдань освітньго напряму "Дитина в соціумі" Дата проведення: 16.05.2024 року 
Фото

V Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних цивілізаційних викликів» 27 березня–2 квітня 2024 року в межах ХV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти–2024» Тези: "Соціальні акції в закладі дошкільної освіти як засіб формування громадянської компетентності дошкільників"

Фото

Файл:Федорова Світлана Олександрівна page-0001.jpg Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) 21.11.2023 рік "ФЕНОМЕН РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИТОКИ, ВИКЛИКИ, ВИМІРИ"

Фото

Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал»

Фото
Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети» 

19-20 жовтня 2023 року

Фото

Симпозиум "The level of development of science and technology in the XXI century '2022".

Фото
Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар ««ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 30.05.2023

"Міжнародний online–марафон «дошкільна освіта в епоху постмодернізму: європейський досвід, інноваційні практики" 29.09.2022 року

Фото

Всеукраїнський педагогічний марафон для дошкілля "Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти", що відбулися 15-16 грудня

Всеукраїнська науково-практична конференція «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами», що відбулася 17 грудня

Фото
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: Матеріали IV Міжнародних 

педагогічних читань пам’яті професора Т.І.Поніманської Файл:Збірник 2021.pdf

Файл:Програма пед.читань 2021 (5).pdf

Фото
   Перший Всеукраїнський педагогічний марафон  «Інновації в освітньому процесі ЗДО: педагоги, батьки, діти. 

Віночок освітніх програм українського дошкілля»

Фото
Фото

V Міжнародна науково-практична конференція 21.12.2023 рік

Фото

Публікація тез збірнику матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. Тема "Комунікативно-мовленнєва діяльність як засіб формування соціально-громадянської компетнтності дітей старшого дошкільного віку"

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність