Федик Тамара Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Федик Тамара Олександрівна

Рік вступу

2023

Спеціальність

035 Філологія

Тема наукового дослідження

"Травма і девіація в сучасній українській драматургії війни"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вірченко Тетяна Ігорівна, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 • Федик Т. О. «Театр Скарбека» як зразок метадрами у творчості О. Миколайчука-Низовця Наукові доробки студентів Інституту філології : збірник наукових праць. 2020. Том 4.
 • Федик Т. О. Вірченко Т. І. Структурні концепти вираження колективної травми в антології п'єс «Неназвана війна». Науковий вісник «Курбасівські читання». 2023. 141-152 с.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Федик Т. О. Художні моделі адиктивної поведінки в п’єсі О. Миколайчука та Неди Нежданої «Оноре, а де Бальзак?». Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2022. №19. С. 77–84.
 • Федик Т. О. Травмування Чорнобилем: залежність ментальна і фізична (художні моделі адикції в п’єсах Григорія Штоня й Павла Ар’є). Синопсис: текст, контекст, медіа. 2022. №28(4). С. 189–195.
 • Федик Т. О. Мемуарні структури наративу в п’єсі Тетяни Іващенко «Таїна буття». Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. 2022. № 26–27. С. 194–202.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

2022

 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Українська література в просторі культури і цивілізації». Запоріжжя, 25–27 лютого. Тема доповіді: «Художнє моделювання адиктивної поведінки дійової особи (на матеріалі п’єси О. Миколайчука та Неди Нежданої «Оноре, а де Бальзак?»)».
 • 10th Workshop on Cloud Technologies in Education. Кривий Ріг, 23 травня. Тема доповіді: «Cloud service Blogger as effective communication tool of teacher and students at the university».
 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) онлайн-конференція «Літературний процес: хаос, апокаліптика, біфуркації». Київ, 28 жовтня. Тема доповіді: «Травмування Чорнобилем: залежність ментальна і фізична (художні моделі адикції в п’єсах Григорія Штоня й Павла Ар’є)».
 • ХV щорічні Грінченківські читання «Біографічний наратив: текст і дискурс». Київ, 8 грудня. Тема доповіді: «Закоханість чи залежність? (Мемуарні структури наративу в п'єсі Тетяни Іващенко «Таїна буття»)».

2023

 • Всеукраїнські наукові онлайн-читання «Творчий світ Григорія Штоня». Кременець, 14 березня. Тема доповіді: «Художні моделі адикції в п’єсі Г. Штоня "Канон"».
 • Всеукраїнська (з міжнародною участю) онлайн-конференція «Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможці». Київ, 28 квітня. Тема доповіді: «Адиктивні девіації травмованого війною суспільства (на матеріалі п’єси Неди Нежданої «Закрити небо»)».
 • Міжнародна наукова конференція «Культурологічний вимір сучасної гуманітаристики». Ніжин, 8 листопада. Тема доповіді: «Структурні концепти вираження колективної травми в антології п’єс “Неназвана війна”».
 • Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми». Львіd, 24 листопада. Тема доповіді: «Втрачене і (пере)освоєне: архетип Дому в антології сучасної актуальної драми “Неназвана війна”».
 • VIII Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства». Київ, 30 листопада. Тема доповіді: «Хронотопні моделі вираження колективної травми в антології п’єс “Неназвана війна”».

2024

 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Ословлення простору у світлі сучасних філологічних наук». Острог, 15 березня. Тема доповіді: «Концепт лімінальності в літературознавчих студіях травми»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність