Фатєєва Марина Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Фатєєва Марина Сергіївна

Рік вступу

2016

Спеціальність

053 психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Інтуїтивне харчування у світлі наукових вітчизняних та зарубіжних розшукувань. МС Фатєєва. Теорія і практика сучасної психології 1 (3), 153-157, 2019.
 • Проблеми висвітлення явища орторексії у працях сучасних зарубіжних психологів. М.С.Фатєєва. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка 9 (7), 336-341, 2016.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Lozova, O. N., Drobot, O. V., & Fatieieva, M. S. (2017). The paradox of the need-motivational sphere of people suffering from orthorexia nervosa. Likarsʹka sprava, (7), 104-110.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Інтуїтивне харчування у світлі наукових вітчизняних та зарубіжних розшукувань. МС Фатєєва. Теорія і практика сучасної психології 1 (3), 153-157, 2019.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • XVI Психологічна конференція Київського Гештальт Університету (30.09 – 1.10.2016). Участь у круглому столі «Розлади харчової поведінки. Актуальність та перспективи». Доповідь: «Нервова орторексія. Постановка проблеми».
 • Еволюція поняття самоусвідомлення в психологічній науці. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (21.03.2017). Переяслав-Хмельницький, 2017. с. 196-199.
 • Конференція Європейської Ради з питань розладів харчової поведінки ECED «Розлади харчової поведінки у мультикультурному оточенні» (7-9.09.2017), Вільнюс, Литва, учасник.
 • XVIІ Психологічна конференція Київського Гештальт Університету (6-8.10.2017). Воркшоп "Стосунки ... з їжею".
 • Парадокси потребово-мотиваційної сфери осіб з нервовою орторексією. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Психічне здоров’я: Глобальні виклики XXI століття» (26-27.10.2017), Міжнародна Академія Управління Персоналом, Київ, 2017. с.104-110.
 • I Міжнародна конференція EEEDN 2018 «Важкі та стійкі розлади харчової поведінки та супутні захворювання» (29.06-1.07.2018). Каунас, Литва. Доповідь: "Шкала інтуїтивного харчування (Intuitive eating scale-2 by T.Tylka): Результати адаптації опитувальника в Україні".
 • Дослідження порушень харчової поведінки (орторексія) у форматі вивчення сучасних субкультур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка і психологія: Актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі" (5-6.04.2019). Київ, Україна.
 • Конференція Європейської Ради з питань розладів харчової поведінки ECED "Розлади харчової поведінки: Трансдисциплінарний підхід до діагностики та піклування" (12-14.09.2019), Париж, Франція. Постерна доповідь "Associative perception of the concept of "food" by persons of 18 to 68 years old (with and without orthorexia)".
 • «Перспективи дослідження особливостей самоусвідомлення осіб з орторексією». Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (21.11.2019). Київ, 2019. с. 198-202.
 • Міжнародний Круглий стіл Асоціації лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» (7.12.2019) Київ, Україна. Доповідь «Орторексія у світлі сучасних наукових розшукувань».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Отримано грант від міжнародного фонду «Глобальна ініціатива в психіатрії» для участі та виступу на Міжнародній конференції EEEDN 2018 «Важкі та стійкі розлади харчової поведінки та супутні захворювання», Каунас, Литва (29.06-1.07.2018)

Міжнародне стажування

відсутнє

Академічна мобільність

відсутнє