Ухтомська Анна Анатоліївна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Фото


IMG 20200207 150827.jpg

Персональні дані

ПІБ

Ухтомська Анна Анатоліївна

Рік вступу

2018

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Тема наукового дослідження

Формування самоставлення у дітей п'ятого року життя засобами живопису

Науковий керівник

Половіна Олена Анатолоіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Ухтомська А.А. Самоставлення дітей п'ятого року життя: актуальні вектори формування / А.А.Ухтомськcька // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал - Одеса. : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. Вип.12(2) - 118 с.(http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_2/28.pdf)


Статті у закордонних виданнях що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

1. Ukhtomska A. Painting as a means of forming the preschool's self-attitude: axiological dimension / A. Ukhtomska // Annali d'Italia: Scientific journal of Itali-Florence, 2020. №7 vol.3 - p.32-38

Annali d’Italia №7 2020 part 3 (1).pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Участь у конференціях:

1. Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" 12 березня 2019 року м. Біла Церква (сертифікат), тема доповіді "Формування самоставлення у дітей п'ятого року життя як базової якості особистості"

сертифікат

2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи" 11 квітня 2019 року м. Старобільськ

сертифікат

3. Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції "Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах" м.київ 24-25 жовтня 2019 року (сертифікат), тема доповіді "Самоставлення дошкільника: аксіологічні засади"

сертифікат


4. Участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" За підсумками реалізації Модулю "Якість вищрї освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу" програми "Еразмус+: Жан Моне" Файл:2020 04 13 Сертифікат конференції Ухтомська (1).pdf
5. Участь у Всеукраїнському науковому онлайн-форумі "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" м. Київ 27 травня 2020 року (сертифікат)

сертифікат

Участь у міжнародній науковій Грінченківській школі

1.Виконала програму навчання IV Грінченківської зимової школи для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" з 18 по 22 лютого 2019 року (30 годин-1 заліковий кредит).


2. Виконала Програму навчання V міжнародної Грінченківської зимової наукової школи для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" з 17 по 21 лютого 2020 року (30 годин-1 заліковий кредит)

Участь у заняттях програми "Еразмус+ : Жан Моне"

1. Участь у заняттях Модуля "Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу" програми "Еразмус+: Жан Моне" з вересня 2019 по березень 2020 року (60 годин-2 кредити ECTS)

Сертифікати ВУМ онлайн

1.Пройшла курс "Академічна доброчесність в університеті" в обсязі 01:00 години відеолекцій, 26 березня 2020 року. https://vumonline.ua/wp-content/plugins/wp-courseware/pdf_create_certificate.php?certificate=9bb16f9cbd5f6fb96d4c6b58b6f52fac

2.Пройшла курс "Цифрова безпека та комунікація в онлайні" в обсязі 1:41 години відеолекцій, 29 березня 2020 року. https://vumonline.ua/wp-content/plugins/wp-courseware/pdf_create_certificate.php?certificate=49bd693f8c9dc648b8e63bc45684b255

Сертифікати проходження додаткового навчання

мої звіти

звіт про проходження науково-викладацької практики

Академічна мобільність