Управління навчальним закладом

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Особи, що навчаються за спеціальністю, отримують знання та компетенції з освітньої політики, економічної теорії, теорії управління і стратегічного планування, теорії навчання і виховання, а також адміністрування освітою у сенсі оптимізації використання науково-педагогічних, матеріальних і фінансових ресурсів для ефективної організації навчально-виховної діяльності.

Vopros-doveriya.jpg

Напрямки наукових досліджень

Магістр управління навчальним закладом здатний проводити наукові дослідження за такими напрямами:

 • особливості вищої освіти та педагогічної думки в світі;
 • аналіз освітньої політики;
 • регіональні проблеми освіти;
 • адміністрування навчальних закладів;
 • управління освітніми проектами;
 • стратегічне планування діяльності навчального закладу;
 • інформаційні технології в управлінні освітою;
 • ліцензування, атестація та акредитація навчального закладу;
 • освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників;
 • зміст вищої освіти;
 • управління персоналом навчального закладу;
 • охорона праці в галузі освіти;
 • аналіз та розв'язання конфліктів в освітній організації.

Ким можуть працювати випускники

Випускники спеціальності можуть працювати викладачами вищих навчальних закладів, методистами заочних шкіл і відділень, науковими співробітниками, керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, інспекторами навчальних закладів, а також службовцями в апаратах центральних та місцевих органів державної влади у галузі освіти.

Перелік основних фахових дисциплін

-психологія управління;

-педагогіка вищої школи;

-людські стосунки;

-управління персоналом;

-конфліктологія;

-ділові комунікації;

-риторика;

-дизайн і ергономіка;

-самоменеджмент керівника;

-загальна психологія;

-соціальна психологія;

-вікова і педагогічна психологія;

-психологія творчості;

-адміністрування навчальних закладів;

-філософські проблеми наукового пізнання;

-етика;

-логіка;

-аналіз освітньої політики;

-інформаційні технології у навчальному процесі.

Студенти отримують необхідні для роботи:

ЗНАННЯ:

 • державні документи, що регулюють організацію навчальної діяльності у закладі освіти;
 • загальних засад управління у системі вищої школи та особливості управлінської діяльності у навчально-виховному процесі навчального закладу;
 • з спеціальних дисциплін, що розкривають специфіку управлінської діяльності; − основних характеристик менеджера освіти;
 • методик та засобів планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях; − теоретичні основи планування навчальної діяльності та систему управління навчальним процесом.

УМІННЯ:

 • організовувати власну управлінську працю;
 • використовувати методику та засоби планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях;
 • здійснювати організацію заходів щодо створення соціально-психологічних умов діяльності колективу, заходів щодо дотримання правил корпоративної діяльності всіма працівниками закладу;
 • застосовувати технології управління закладом з урахуванням особливостей його функціонування;
 • володіти технікою моніторингу результатів управлінської діяльності;
 • здійснювати самоаналіз та коригування особистої діяльності як складової колективної діяльності;
 • володіти сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації.

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:

Див.також