Улибін Віталій Анатолійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Улибін Віталій Анатолійович

Рік вступу

2022

Спеціальність

061 Журналістика

Тема наукового дослідження

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЖУРНАЛІСТА У РОБОТІ З ЖЕРТВАМИ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Васьків Микола Степанович, Доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Стаття «Етичні аспекти роботи журналіста в умовах воєнного стану» – науковий журнал Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка «Інтегровані комунікації»

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, молодих учених та практиків «КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ» — «Етичні аспекти роботи журналіста в умовах воєнного стану»

ПНПУ імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики. Науково-методичний семінар «Особливості викладання журналістикознавчих дисциплін: сучасні виклики й перспективи»

ПНПУ імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики — міжкафедральний науковий семінар «Актуальні проблеми журналістикознавства та підготовки фахівців медіасфери» — «Етичні аспекти оприлюднення інформації про загиблих: відповідальність журналіста»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність