Указ президента України Л. Кучми "Про грошову реформу"

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Відповідно до Указу Президента України грошова реформа в Україні проводилась з 2 по 16 вересня 1996 року. Початком реформи стало впровадження в обіг гривні, що обмінювалась у співвідношенні: 1 гривня за 100.000 купоно –карбованців. Грошова реформа проходила з оптимальними зручностями для населення і без значних соціальних конфліктів.

25 серпня 1996 р.

З метою сприяння проведенню радикальних ринкових реформ в Україні, забезпечення економіки стабільною національною валютою та відповідно до статей 99 і 102 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести, починаючи з 2 вересня, в Україні грошову реформу – введення в обіг визначеної Конституцією та іншим законодавством України національної валюти країни, якою є гривня та її сота частина копійка.
 2. Національному банку України з 2 вересня 1996 року випустити в обіг банкноти вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень та розмінну монету номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок і припинити емісію українських карбованців.
 3. Українські карбованці підлягають обміну на гривні (банкноти та розмінну монету) за курсом 100000 карбованців на 1 гривню.
 4. З 2 вересня 1996 року по 16 вересня 1996 року на території України функціонують у готівковому обігу гривня, а також український карбованець, який поступово вилучається з обігу.

Починаючи з 24 годин 16 вересня 1996 року, функціонування українського карбованця в готівковому обігу припиняється. З цього моменту єдиним законним засобом платежу на території України є гривня.

 1. Органам виконавчої влади, юридичним особам та іншим суб’єктам господарювання всіх форм власності відповідно довстановленого курсу обміну українського карбованця на гривню провести до 2 вересня 1996 року перерахування у гривні без будь-яких обмежень, вилучень і конфіскації:
  1. цін, тарифів, а також заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших грошових виплат населенню з їх округленням до 1 копійки;
  2. коштів юридичних осіб та інших суб’єктів господарювання (резидентів і нерезидентів), що знаходяться на рахунках в установах банків і в цінних паперах;
  3. усіх видів заощаджень населення на депозитних та інших рахунках, у депозитних сертифікатах, страхових полісах, а також акціях та інших цінних паперах, в тому числі приватизаційних паперах;
  4. активів і пасивів балансів, укладених угод.
 2. З 2 вересня 1996 року безготівкові рахунки (включаючи перекази), а також бухгалтерський облік усіх операцій та складання звітності юридичними особами та іншими суб’єктами господарювання в усіх сферах діяльності здійснюються лише у гривнях.
 3. Виплата заробітної плати, стипендій, пенсій, допомог, інших грошових виплат населенню проводиться з 2 вересня 1996 року лише у гривнях без будь-яких змін порядку і строків такої виплати.
 4. Органам виконавчої влади, юридичним особам та іншим суб’єктам господарювання всіх форм власності станом на початок робочого дня 2 вересня 1996 року оформити актами наявність в касах залишків українських карбованців та здати їх того ж дня до 17 годин за місцевим часом в обслуговуючі установи банків.

Установам банків прийняти залишки українських карбованців, зазначені у частині першій цієї статті, та зарахувати їх у межах установленого ліміту залишку готівки в касах на розрахункові (поточні) рахунки відповідних суб’єктів господарювання у гривнях, а в сумах, що перевищують встановлений ліміт залишку готівки в касах, зарахувати на окремі спеціальні рахунки. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України підготувати пропозиції щодо режиму використання коштів, зарахованих на окремі спеціальні рахунки юридичних осіб та інших суб’єктів господарювання.

 1. Українські карбованці готівкою обмінюються населенню на гривні з 2 вересня по 16 вересня 1996 року. При цьому суми до 100 мільйонів українських карбованців обмінюються на гривні готівкою, а понад 100 мільйонів українських карбованців - зараховуються на вклади в банках з правом їх вільного використання у гривнях.

У цей період комерційні банки приймають від населення українські карбованці готівкою на вклади, розрахункові рахунки без будь-яких обмежень за встановленим курсом обміну карбованців на гривні.

 1. Установити, що установи банків здійснюють обмін українських карбованців на гривні без стягнення плати за проведення такого обміну.

Національний банк України не приймає претензій від комерційних банків щодо нестачі гривні, одержаної комерційними банками в непошкодженій упаковці установ Національного банку України. Установи Національного банку України приймають від комерційних банків браковані банкноти і монети і обмінюють їх після проведення відповідної експертизи на платіжні банкноти і монети.

 1. Національний банк України визначає офіційний валютний (обмінний) курс гривні, виходячи з валютного (обмінного) курсу Національного банку України, що діяв напередодні початку проведення грошової реформи, та курсу обміну українського карбованця на гривню.

Офіційний валютний (обмінний) курс гривні діє з 2 вересня 1996 року; з цього моменту валютний (обмінний) курс українського карбованця не встановлюється. Купівля-продаж іноземної валюти з 2 вересня 1996 року здійснюється в установленому порядку лише за гривні.

 1. Кабінету Міністрів України визначити порядок оформлення державними цінними паперами сум компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за станом на 2 січня 1992 року з погашенням таких цінних паперів, починаючи з 2000 року.
 2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України:
  1. надати інформацію урядам та центральним банкам іноземних держав щодо проведення грошової реформи в Україні, механізму впровадження в обіг гривні і переоцінки залишків коштів на кореспондентських рахунках іноземних банків, відкритих в установах банків України, офіційного валютного (обмінного) курсу гривні;
  2. вирішити організаційні питання, пов’язані із забезпеченням виконання цього Указу та роз’ясненням його положень у засобах масової інформації.
 3. Кабінету Міністрів України визначити у тижневий строк джерела фінансування заходів, пов’язаних із проведенням грошової реформи в Україні.
 4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських Рад, комерційним банкам забезпечити контроль за проведенням грошової реформи.
 5. Надати право Державній комісії з проведення в Україні грошової реформи та комісіям з проведення грошової реформи на місцях в окремих випадках вирішувати питання щодо обміну українських карбованців на гривню громадянам, які з поважних причин не змогли здійснити такий обмін, а також вирішувати спірні питання, що виникають у ході проведення грошової реформи.
 6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 25 серпня 1996 року

N 762/96